Phap Nhan Temple

Thanksgiving


Trải Rộng Tình Thương về Miền Trung

Nghe tin bão lớn miền Trung
Mọi người đau đáu hướng chung một đường
Mặc dầu xa cách quê hương
Nhưng lòng luôn nhớ tình thương quê nhà
Cùng nhau chung sức góp quà
Thương về con cháu Ông Bà Việt Nam
Giúp người lũ lụt cơ hàn
Cứu trợ dân chúng tháng ngày đau thương
Tâm Từ trải rộng quê hương
Tâm Bi yêu mến tình thương quê nhà
Tâm Hỷ vui nhận món quà
Tâm Xả ghi nhớ nhà nhà Đồng Hương
Cầu nguyện Đức Phật mười phương
Gia hộ dân chúng nhiều phường an vui.

Nam Mô Đức Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm
Nam Mô Đức Bồ Tát Cha Hiền Quan Thế Âm

By Thích Trừng Sỹ


  Spreading Limitless Love to the Central Region of Vietnam

Hearing news of huge storm in the Central Region of Vietnam
Everyone feels anxious to lead to one way together
Although far away from the homeland
Their hearts always remember love of the native land
Join together with effort to collect gifts
Love all descendants and ancestors in Vietnam
Help the victims of hunger and cold flood
Provide relief for them spent heartbreaking time
The Heart of Loving-kindness spreads throughout the homeland
The Heart of Compassion has deep love and affection for the native land
The Heart of Joy receives happy gifts
The Heart of Inclusiveness remembers all families of people
Praying to the Buddha in ten directions
Giving support to people in many places of joy and happiness.
Namo Compassion Mother Buddhaya
Namo Compassion Father Buddhaya
By Thích Trừng Sỹ


Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn trong Đạo PhậtNam Mô Phật,
Kính thưa các bậc Cha mẹ, quý Thầy Cô giáo, quý Anh chị em đang có mặt bây giờ và ở đây
Hôm nay, chúng con rất vui tham dự Lễ Tạ Ơn tại Chùa Pháp Nhãn.
Quý vị biết Lễ Tạ Ơn đầu tiên có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1623; (2017 – 1623 = 394 năm). Lễ này người ta thường gọi là “Lễ Gà Tây” bởi vị có nhiều con gà tây bị giết để ăn thịt vào lễ này.Lễ Tạ Ơn có mặt trong đạo Phật cách đây hơn 2600 năm. Tạ Ơn viết theo tiếng Anh là Thanksgiving; Thanks có nghĩa là cảm ơn ai hoặc cái gì đó rất nhiều. Giving có nghĩa là cho; “cho” bao giờ cũng đi với “nhận”; nhận cái gì từ ai. Cả người cho, người nhận, người cảm ơn, và vật đều có nghĩa là một là bình đẳng.
Khi vật gì đó cho, nhận, và cảm ơn từ ai, mình không thấy người cho, người nhận, và người cảm ơn, thì Tạ Ơn –  Thanksgiving có ý nghĩa hoàn hảo, vị tha, và không phân biệt. Ngược lại, khi cho, nhận, và cảm ơn vật gì đó từ ai, mình còn thấy người cho, người nhận, và người cảm ơn, thì Tạ Ơn –  Thanksgiving mang ý nghĩa vị kỷ, phân biệt, và chưa hoàn hảo.
Tạ Ơn luôn đi cùng với các ý nghĩa “Tri ơn và Nhớ ơn” muôn người và muôn vật.Thật vậy, khi nói đến “Lễ Tạ Ơn,” chúng ta liền nghĩ tới trách nhiệm và bổn phận “Tri Ơn – Nhớ Ơn,” hay là “Biết Ơn” giữa thế hệ này và thế hệ trước, giữa người sống và người chết, giữa người cho và người nhận, giữa người trao truyền và người tiếp nối, và ngược lại, v.v và v.v…
        Trong đạo Phật, đạo hòa bình, giác ngộ, và tỉnh thức, “Tri Ơn” có nhiều cách khác nhau như sau:
1/    Tri ơn sự sinh thành và nuôi dưỡng của Ông, Bà, Cha, Mẹ.
2/    Tri ơn đức Phật, giáo Pháp vi diệu, và Tăng đoàn.
3/    Tri ơn giáo dục thầy cô giáo thế học và đạo học.
4/    Tri ơn các bạn bè và các vị thiện tri thức.
5/    a. Tri ơn các anh hùng dân tộc, những người có công lập quốc, dựng nước, và giữ nước từ xưa cho tới nay;
5/    b. Tri ơn các quốc gia, những nơi chúng con sinh ra, lớn lên, tu, học, sinh sống, và làm việc.
6/    Tri ơn các vị đệ tử xuất gia và và tại gia, chư vị xuất sĩ và cư sĩ, những vị có công học pháp, hiểu pháp, hoằng pháp, hộ pháp, và thắp lên ánh sáng của chánh pháp trong hiện tại và trong tương lai ngay tại thế gian này. Và,
7/    Tri ơn các vị con, cháu, những vị có khả năng nối dõi Tông đường, gia đình huyết thống và gia đình tâm linh. Để ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hằng ngày, hằng năm, mỗi khi Lễ Tạ Ơn về, là những hành giả,
thứ nhất, chúng con liền nghĩ tri ơn sâu sắc đến sự sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Ở nhà, cha mẹ là những vị giáo sư thiết thực dạy hiểu và thương cho chúng con. Mặc dù giáo dục gia đình không có trường lớp, nhưng cha mẹ đóng các vai trò rất quan trọng, căn bản, và ý nghĩa trong việc giáo dục chúng con trở thành những người tốt trong cuộc đời.
Thứ hai, chúng con chân thành tri ơn quý thầy cô giáo vì sự nghiệp giảng dạy, giáo dục, và truyền trao kiến thức thế học và đạo học, cũng như chấp cánh cho chúng con bay cao và bay xa trong xã hội. 
Thứ ba, chúng con chân thành tri ơn các anh hùng dân tộc, những người có công dựng nước và giữ nước từ nghìn xưa cho tới ngày nay.
Thứ tư, chúng con thành kính tri ơn các quốc gia, nơi chúng con sinh ra, lớn lên, sinh sống, và làm việc.
Thứ năm, chúng con thành kính tri ơn đức Phật, giáo Pháp vi diệu, và Tăng đoàn an lạc; đức Phật là bậc Thầy giác ngộ tròn đầy, khai sáng đạo Phật, chỉ cho con đường hòa bình, an vui, và hạnh phúc cho nhân thế; Pháp là lời dạy hòa bình, có nghĩa là khuyên người làm lành, lánh ác, giữ tâm ý trong sạch bằng cách ý thức không sát sinh, nuôi dưỡng lòng từ bi, và đem lại hòa bình cho nhân thế; không trộm cắp, khơi dậy và phát triển lòng bố thí cho những người nghè khó; không tà hạnh và ngoại tình để sống chung thủy một vợ hoặc một chồng; không nói dối để xây dựng niềm tin và uy tín vững chắc và lẫn nhau; không sử dụng các chất say và các chất ma túy để giữ tâm ý an tịnh và sáng suốt.Và cuối cùng, chúng con thành kính tri ơn môi trường thiên nhiên và xã hội an bình, nơi chúng con sống độc lập, tự do, ấm no, và hạnh phúc. Hơn nữa, bên cạnh các ý nghĩa tri ơn và nhớ ơn trong đạo Phật, Lễ Tạ Ơn còn có nghĩa là ăn chay để nuôi dưỡng tâm từ bi. Theo ý nghĩa thông thường, hằng năm khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, có nhiều con gà tây và con thú bị giết hại. Nhưng theo ý nghĩa trong đạo Phật, khi Lễ Tạ Ơn và các lễ khác về, để giữ gìn sức khỏe lâu dài và để nuôi dưỡng tâm từ bi, các hành giả Phật giáo phát nguyện ăn rau quả, đậu hũ, và hoa trái. 
Tóm lại, hôm nay chúng con có duyên lành tham gia Lễ Tạ Ơn ở Chùa Pháp Nhãn, xuyên qua buổi thiền tập lắng nghe Pháp thoại, chúng con là những đóa hoa tươi mát và là những món quà ý nghĩa để hiến tặng cho những người thân thương, và những người xung quanh chúng ta trong cuộc đời.      
Kính chúng quý vị thân tâm thường an lạc.
Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chú ý và lắng nghe.

Thơ Tạ Ơn – By Thích Trừng Sỹ

Tại Chùa Pháp Nhãn khoá kiết Đông
Chúng con tu học với ước mong
Luôn tri ơn ba ngôi Tam Bảo
Chúng con ghi nhớ mãi trong lòng.

Tri ơn chư Tổ, quý Cô, Thầy
Cho chúng con những lời thật hay
Tri ơn Cha Mẹ và đất nước
Hạnh phúc tình thương tại nơi đây.

Xin Tri ơn đồng loại chúng sanh
Đàn na tín thí với tâm thành
Cho dù muôn vật vô thường đến
Tâm con vẫn vậy thật an lành.


The Meanings of Thanksgiving Festival in Buddhism
Namo Buddhaya,
Dear Parents, Teachers, Sisters, and Brothers in the here and in the now,
Today, we are very happy and present to participate in the Thanksgiving Festival at the Pháp Nhãn Temple.
As you know the first Thanksgiving appeared in the United States in 1623; (2017 – 1623 = 394 years). This festival is usually called the “festival of Turkeys” because there are a lot of turkeys killed in this festival. 
The Thanksgiving appeared in Buddhism over 2600 years ago. Thanksgiving consists of two words “Thanks and Giving”; Thanks means thank someone or something a lot; giving means give someone something or give something to someone. “Give” has ever gone together with “Receive”; Receive something from someone. Both giver, receiver, thanker, and things mean oneness, equality.  
When something is given, received, and thanked, we do not see any giver, receiver, thanker, the Thanksgiving has the meanings of perfectness, selflessness, and non-distinction. Conversely, when giving, receiving, and thanking something from someone, we still see a giver, receiver, and thanker, the Thanksgiving has the meanings of selfishness, differentiation, and imperfect yet. 
The Thanksgiving always goes together with the meanings of gratitude and grateful remembrance of living things and living beings.
Indeed, when mentioning the “Thanksgiving,” we immediately think about duties and responsibilities for “Gratitude – Gratefulness,” or “Thankfulness” between this generation and previous generation, between living people and dead people, between givers and receivers, between transmitters and connectors, etc.             In Buddhism, the path of peace, enlightenment, and awakening, “Gratitude” has many different ways as follows:
1/    Gratitude to grandparents and parents for their nourishment and giving birth to us.
2/    Gratitude to the Buddha, the wonderful Dharma, and the Sangha.
3/    Gratitude to secular and spiritual teachers for their education.
4/    Gratitude to friends and intellectuals.
5/    a. Gratitude to national heroes for their responsibilities to have founded and defended the country from ancient time until now;
5/    b. Gratitude to nations where we were born, have grown up, cultivated, learnt, lived, and worked.
6/    Gratitude to disciples, Monastics, and lay people for their duties to learn, understand, spread, protect the Dharma, and shine up the light of Dharma in the present and in the future right in the world.
7/    Gratitude to children and grandchildren for their ability to maintain the continuity of a family line, blood and spiritual families.        To apply the Buddha’s teachings into the daily life, yearly, whenever the Thanksgiving Festival comes, as practitioners,
first, we immediately think back to a deep sense of gratitude to parents for their giving birth and upbringing. At home, we think they are practical professors to teach love and understanding to us. Although family education has no class, parents play very fundamental, important, and meaningful roles in educating us to become good people in life.
Second, we would like to be grateful to all the teachers for their teachings, education, and transmission of secular and spiritual knowledge, as well as connection of steady wings to us to fly high and far in society.
Third, we would like to thank national heroes for their merits of founding and guarding the county from an ancient time up till now.
Fourth, we would like to be thankful for countries where we were born, have grown up, lived, and worked.
Fifth, we would like to express our gratitude to the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Buddha who is the fully Enlightened One has founded Buddhism, shown the way of peace, joy, happiness to the world; the Dharma, the teachings of peace, means to advise everyone to do good, avoid evil, purify their minds by being aware of not taking lives to nourish loving-kindness, compassion and to bring peace to the world; not stealing what is not given to arouse and develop almsgiving the poor; not violating sexual misconduct and adultery to live faithfully in a spouse; not telling lies to build stable and mutual prestige and confidence; and not taking drugs and intoxicants to keep body and mind peaceful and lucid.
And finally, we would like to be thankful for natural environment and peaceful society where we live in independence, freedom, warmness, fullness, and happiness. Moreover, beside the meanings of gratitude and grateful remembrance in Buddhism, the Thanksgiving Festival remains the meanings of eating vegan to nourish the hearts of loving-kindness and compassion. According to normal meanings, yearly, when the Thanksgiving Festival comes, there are a lot of turkeys and animals killed. But according to the meanings of Buddhism, when the Thanksgiving festival and other ceremonies come, to keep health longer and to nurture the hearts of loving-kindness and compassion, Buddhist practitioners take a great vow to eat vegetables, tofu, flowers, and fruits.
In summary, today we have a good chance to attend the Thanksgiving Festival at the Pháp Nhãn Temple, throughout meditation practice and listening to the Dharma talk, we are fresh and beautiful flowers and meaningful presents to grant and give our loved ones, relatives, others around us in life.
May you all be well, happy, and peaceful in the Dharma.


Thank you so much for your attention.


Thanksgiving Poem By Thích Trừng Sỹ

At Pháp Nhan temple in Winter Retreat
We practice the Dharma with a wish
Are always grateful to the Triple Gems
In the minds we keep deep gratitude.


Grateful to Patriarchs and teachers
for their giving us so well good teachings
Grateful to country, Fathers, and Mothers
for their giving us love and happiness right in here.

Grateful to all living things and living beings
To Donors and givers with great feelings
Although impermanent things come,
Our hearts are tranquil and so still.
Vu Lan -7-2017Nhân ngày lễ vía Bồ Tát Quan Âm, Thầy Thích Trừng Sỹ giảng về “Ý Nghĩa Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm” tại Chùa Phật Ân, Houston, Texas, Chủ Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017.
Hôm nay lễ Vía Quan Âm
Cầu nguyện qúy vị thân tâm an lành
Hạnh nguyện của Ngài độ sanh
Giúp người đau khổ chiến tranh dứt trừ
Chúng con thấy được chân như
Cũng nhờ pháp thoại đạo từ thiết thi
Hạnh nguyện Quan Âm Từ bi
Đưa người thoát khỏi mê si hận thù
Chúng con xin nguyện đồng tu
Hoa tâm nở rộ tại Chùa Phật Ân.
Thích Trừng Sỹ
(Chùa Pháp Nhãn) 


Today, we are very glad to meet and discuss Dharma teachers with the topic "How to live in peaceful joy and happiness with the many right in the present life."
Hôm nay, mình rất vui gặp gỡ và thảo luận với các vị giáo thọ với đề tài "Làm thế nào sống an vui và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại."Đức Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Thế Âm Hình Ảnh Mưa Bão 

Mẹ Hiền Quan Thế Âm
 


Như quý vị biết Mẹ hiền Quan Thế Âm (Quan Yin/Avalokiteshvara), Người có tình thương lớn, có khả năng hoan hỷ và lắng nghe những tiếng đau khổ của chúng sanh. Mỗi khi ta gặp hoạn nạn, một lòng ta tha thiết nghĩ tới Mẹ hiền, thì Mẹ hiền sẽ hiện ra ngay và giúp đỡ chúng ta được tai qua nạn khỏi.
  Compassionate Mother Quan Thế Âm

As you know Compassionate Mother Quan Thế Âm (Quan Yin/Avalokiteshvara), who has the great love, has the ability to be happy to listen to sounds of beings’ suffering. Each time we are in distress, we think wholeheartedly about Compassionate Mother, who will be immediately present, help us get out of danger.


Trong cuộc sống hằng ngày, Cha ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, Mẹ ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, và con ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt có mặt với ta ngay trong cuộc sống hiện tại.In everyday life, our daddy can be a Compassionate Mother, our mom can be a Compassionate Mother, and our child can be a Compassionate Mother in the flesh who is present with us right in the present life.


Khi ta gặp khó khăn, ta cầu khẩn Mẹ hiền Quan Thế Âm một cách tha thiết, thì Mẹ hiền sẽ hiện ra ngay và cứu giúp chúng ta liền. Lúc ấy, chúng ta được an vui và hạnh phúc bởi vì hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của Ba và của Má mình, an lạc của mình chính là an lạc của con cái mình, và tình thương của Ba và của Má mình chính là tình thương của Đức Mẹ hiền Quan Thế Âm. Ngược lại, trong đời sống hằng ngày, nếu chúng ta không cố gắng tu tập, thì bất hạnh của mình chính là bất hạnh của tất cả.


When we meet with difficulties, we call upon Compassionate Mother Quan Thế Âm wholeheartedly, the Mother will appear immediately and help us at once. At that time, we will get peaceful and happy because our happiness is mainly our parents’ happiness, our peacefulness is mainly our children’ peacefulness, and our parents’ love is mainly Compassionate Mother Quan Thế Âm’s love. Conversely, in our daily lives, if we do not attempt to cultivate, our unhappiness is mainly unhappiness of all.


Chúng ta hiểu và thực hành được như vậy, thì an lạc và hạnh phúc có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm của chúng ta.
Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau thực tập thầm niệm danh hiệu Đức Mẹ hiền Quan Thế Âm 15 phút nha.


Thở vào, mình thầm niệm NAM MÔ ĐỨC BỒ TÁT MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM.


Thở ra, mình cũng thầm niệm NAM MÔ ĐỨC BỒ TÁT MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM.


We understand and practice like this, peacefulness and happiness have the ability to permeate and make our bodies and minds cool and fresh.

Now please invite you to jointly practice silently reciting the names of Compassionate Mother Quan Thế Âm about 15 minutes.(Please Click to watch this slide show)

Breathing in, we silently recite NAMO LORD BODHISATTVA COMPASSIONATE MOTHER QUAN THẾ ÂM (NAMO LORD AVALOKITASVARA BODHISATTVA).

Breathing out, we silently recite NAMO LORD BODHISATTVA COMPASSIONATE MOTHER QUAN THẾ ÂM (NAMO LORD AVALOKITASVARA BODHISATTVA).Khi niệm danh hiệu Mẹ hiền tới đâu, mình nhớ rõ tới đó. Mình niệm từng chữ, từng câu trong từng hơi thở vô và hơi thở ra có ý thức, chánh niệm và rõ ràng.Mỗi buổi sáng thức dậy, khi sinh hoạt cá nhân xong, mình có thể thực tập như vậy khoảng 15 phút. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mình có thể thực tập như vậy khoảng 15 phút. Thực tập đều đặn, chắn chắn chúng ta sẽ được nhiều an lạc. 


When reciting the 10 names of Compassionate Mother, we will clearly remember our having recited the 10 names of Hers. We recite every word, every sentence in every in-breathing and out-breathing with awareness, mindfulness and clarity.


Every morning getting up, when we finish doing personal activities, we can practice the same as above about 15 minutes. Every evening before going to sleep, we can practice the same as above about 15 minutes. We practice so regularly, certainly we will get much peacefulness.
Trước khi xe chạy, mình ngồi thoải mái trong xe, cho máy nổ, mình bắt đầu thầm niệm danh hiệu Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm khoảng 10 lần. Mình luôn cầu nguyện Đức Mẹ Hiền Quan Âm gia hộ, che chở, và hộ trì cho con, lái xe tới nơi, về tới chốn bình yên và an toàn.Mình thực tập được như vậy đều đặn, thì năng lượng tình thương của Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm có thể tưới tẩm và thấm sâu vào thân tâm của mỗi chúng ta.

Kính chúc Quý vị an vui và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày!


Thích Trừng Sỹ

Before driving, sitting comfortably in our car, opening engine, we start to silently recite the names of Compassionate Mother Quan Thế Âm about 10 times. We always pray to Lord Compassionate Mother to support, protect, and uphold peaceful energies to us who drive to places and back home safely and securely.

We practice like this regularly, loving energies of Lord Compassionate Mother Quan Thế Âm are able to water and penetrate deeply into the body and mind of each of us.

May you all be peaceful and happy in your daily lives!

By Thích Trừng SỹNhân dịp lễ vía Đức Quan Âm, trang nhà chúng con xin thành kính giới thiệu những vần thơ của Thầy Trừng Sỹ về Đức Mẹ Hiền Quan Âm.
Thơ Về Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm

(Ven. Thích Trừng Sỹ)


Niệm Đức Quan Âm phước sanh
Lễ Đức Quan Âm trở thành từ bi


 Bài thứ nhất:
         Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm

             Nam Mô Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm
             Chúng con xin đốt nén hương trầm
             Dâng lên Đức Mẹ Hiền Cứu khổ
             Cho người an lạc hết trầm luân.

             Hôm nay, lễ vía Đức Mẹ Hiền:
             Chúng con xin nguyện hết não phiền
             Ước mơ được thấy Đức Bồ Tát
             Khi chúng con nguyện Mẹ đến liền.


Kính Đức Quan Âm Mẹ Hiền
Chúng con thực tập hành thiền thân tâm.
Xin Đức Mẹ Quan Thế Âm
Cho con hạnh phúc hàng ngày an vui
Cho con được nở nụ cười
Từ bi như Phật để đời nở hoa
Hôm nay, chúng con thiết tha
Dâng lên Chư Phật bài ca tâm thành,
Xin nguyện khắp cõi an lành
Cho thế hệ trẻ tiến nhanh thái bình.            Bài thứ hai:
                        Vía Đức Quan Âm

Hôm nay, Vía Đức Quan Âm,
Ba mươi hai ứng hóa thân của Ngài
Xoá tan đau khổ trần ai
Ngài đã ban phát Mười Hai nguyện lành
Và cả nguyện Ngũ Bách Danh
Chúng con đảnh lễ, chí thành tụng Kinh
Phổ Môn cứu độ chúng sinh,
Mọi người hạnh phúc, thái bình khắp nơi.
Dù cho vật đổi sao dời
Dù cho vạn vật trong đời hoại đi
Nhưng chỉ tấm lòng từ bi
Luôn luôn giữ mãi những gì lạc an.

       Bài thứ ba:
         Kính lạy Đức Quan Thế ÂmKính lạy Đức Quan Thế Âm
Chúng con hết những thăng trầm ngày qua
Những gì tội lỗi quá đà
Chúng con sám hối tánh tà trong tâm
Nhờ lạy Mẹ Hiền Quan Âm
Hạt giống Phật Pháp nảy mầm đẹp xinh.
Kính lạy Đức Đại Từ Bi
Chúng con xin sám nghiệp si bao đời
Đức Quan Âm thật tuyệt vời
Chúng con thấy được sáng ngời chân như
Chúng con học được hạnh Từ
Chúng con biết được kính thương muôn loài.        Bài cảm tác của Phật tử Pháp Tuệ:

                         Đọc bài Đức Mẹ Hiền Quan Âm
                         Lòng con thanh thản trong thân tâm
                         Xin nhớ Niệm Phật trong hơi thở
                         Nam Mô Đức Mẹ Hiền Quan Âm

                        Ngày xưa, con lầm lỗi quá nhiều
                        Nay đọc được bài pháp cao siêu
                        Con biết Đức Quan Âm Bồ Tát,
                        Cho con ấm áp, hết quạnh hiu.

Con đi từng bước kinh hành
Trong từng hơi thở niệm Danh Mẹ Hiền
Mẹ Hiền Quan Âm linh thiêng
Cho con hết những ưu phiền trong tâm,
Xin thắp một nén hương trầm,
Nam Mô Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm. (3 lần)
Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ