Phap Nhan Temple

PHẬT ĐẢN (BUDDHA'S BIRTHDAY)Xin bấm vào link xem thêm trang Web những bài viết của Thầy Trừng Sỹ về Phật Đản
(Please click to see more writings of Ven. Thich Trung Sy about Buddha's Birthday)


Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2638- tại Chùa Linh Sơn, Austin, TX- Thầy Trừng Sỹ làm lễ và giảng "Ý Nghĩa Phật Đản"
( Happy Reverence of Buddha’s Birthday Celebration the 2638th By Ven. Thich Trung Sy atLinh Sơn Temple, Austin- Texas)
Xin bấm vào link nghe mp3 "Ý Nghĩa Phật Đản" do Thầy Trừng Sỹ giảng về Phật Đản
(Please click to listen to mp3 "The Meaning of Buddha’s Birthday" preached by Ven. Thich Trung Sy about Buddha's Birthday)
http://kiwi6.com/file/n5qhocja8f
Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2637- tại Chùa Tịnh Quang, Ohio - Thầy Trừng Sỹ làm lễ và giảng "Ý Nghĩa Phật Đản"
( Happy Reverence of Buddha’s Birthday Celebration the 2637th By Ven. Thich Trung Sy at Tịnh Quang Temple, Ohio )
Xin bấm vào link nghe mp3 "Ý Nghĩa Phật Đản" do Thầy Trừng Sỹ giảng về Phật Đản
(Please click to listen to mp3 "The Meaning of Buddha’s Birthday" preached by Ven. Thich Trung Sy about Buddha's Birthday)


Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2637- tại Chùa Tịnh Quang, Ohio - Thầy Trừng Sỹ làm lễ và giảng "Ý Nghĩa Phật Đản"
( Happy Reverence of Buddha’s Birthday Celebration the 2637th By Ven. Thich Trung Sy at Tịnh Quang Temple, Ohio )

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính thưa qúy vị,

Hôm nay có duyên lành, Thầy về đây nhân mùa Phật Đản, lần thứ 2637.
Hôm nay có duyên lành, Thầy về Chùa Tịnh Quang, Ohio.  Thầy có đôi lời Pháp thoại.
Lời nói đầu tiên Thầy xin gửi đến ban tổ chức cũng như qúy Phật tử hiện tiền nơi đạo tràng này sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc.
Trước khi chúng ta nói Pháp và nghe Pháp, mời đại chúng, chúng ta chắp tay đọc lại bài kệ mà hồi nãy bác hội trưởng vừa đọc:

Hạnh phúc thay đức Phật giáng sinh,
Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh,
Hạnh phúc thay Tăng đoàn an lạc,
Hạnh phúc thay bốn (Tứ) chúng đồng tu.

 “Happy is the birth of the Buddha,
Happy is the noble Dhamma,
Happy is the harmonious Sangha,
Happy is the Four Assemblies of cultivating together.”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Dạ, qúy vị xá xuống … (Thầy thỉnh chuông)
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính thưa qúy vị,

Qúy vị biết hôm nay là mùa Phật Đản, như qúy vị biết câu cuối của bài kệ là:
‘Hạnh phúc thay! Bốn chúng cùng tu’
Qúy vị hồi giờ đi chùa nhiều thì Thầy hỏi bốn chúng là gì, thì qúy vị trả lời là: tại gia nam, tại gia nữ, xuất gia nam, xuất gia nữ. Chúng ta gọi là ‘bốn chúng đồng tu’. Nói gọn lại là 2 chúng đồng tu, nghĩa là chúng tại gia và chúng xuất gia.
Trong một lộ trình từ đây về tương lai gần cũng như xa, nếu mà chỉ có chúng tại gia tu thôi thì cũng không được, cũng như con chim có hai cái cánh, mà nếu con chim chỉ có 1 cánh thôi thì nó không bao giờ bay được; và nó sẽ đi là là thì chắc chắn nó bị những con khác ăn thịt.
Cũng vậy người xuất gia, thì cũng phải có người tại gia, 2 chúng tại gia và xuất gia nương với nhau , và tu tập. Nếu một đạo tràng nào, một ngôi Chùa nào, một trú xứ nào, mà thiếu người xuất gia, thì đạo tràng, Phật tử chỗ đó có tu tập ngon lành không?
Đại chúng trả lời: Không.
Cũng vậy nếu chỗ nào mà chỉ có người xuất gia mà không có người tại gia thì đạo Pháp không phát triển.
Như qúy vị biết rằng cho nên làm gì thì làm, phải có người xuất gia và người tại gia hổ tương với nhau, thì đạo tràng, đạo Pháp nơi trú xứ mà đương thời và ở nơi khác càng ngày càng phát triển. Cho nên qúy vị thấy nghĩa là ‘bốn chúng cùng tu’. Qúy vị thấy hay chưa?
(Đại chúng vỗ tay…)
Cho nên qúy vị biết như vậy thì ý nghĩa mới thâm sâu, mặc dầu chưa có người xuất gia ở nơi đây chưa có qúy Thầy hướng dẫn cho nên qúy vị nhớ làm gì thì làm, nhưng mỗi chủ nhật, nửa thánghay 1 tháng, chúng ta phải về Chùa. Trong gia đình qúy vị thấy đó, mình cũng nên bắt chước các tôn giáo bạn thì trong gia đình 2 người đi thứ bảy, thì 3 người đi chủ nhật, mà vắng 1 tuần, 2 tuần thậm chí vắng 1 tháng thì không phải là Phật tử chân chánh nữa.
Nếu là Phật tử chân chánh, cho nên mỗi tháng, mỗi tuần hoặc nửa tháng chúng ta về Chùa tụng Kinh, niệm Phật tu hành thì lúc bấy giờ, đạo tràng mới phát triển.
Như qúy vị thấy đó, cho nên Thầy có đôi lời đọc bài kệ này nhắc nhủ cho qúy vị, làm gì thì làm, là người Phật tử, chúng ta cố gắng tu học ngon lành, thì lúc bấy giờ đạo Pháp mới phát triển.
Bây giờ, hôm nay Thầy xin cúng dường cho qúy Phật tử bài Pháp thoại “Ý Nghĩa Phật Đản Sinh”.
(Đại chúng vỗ tay…)
Trước khi mà qúy vị bắt đầu nghe Pháp thì chúng ta ôn lại lịch sử Đức Phật.
Như qúy vị thấy là như hồi nãy mình đó, năm nay Phật Đản lần thứ 2637, nhớ nha cứ mỗi năm mình cộng thêm 1 năm, sang năm là thứ 2638.
Nếu ai không hiểu thì mình lấy năm đó là  2637 trừ  cho năm dương lịch 2013 là  bằng 624 (2637-2013=624). Như vậy, cách thường lịch (trước Chúa giáng sanh, 624 B.C. – Before Christ). Có nghĩa là trước Chúa giáng sinh 624 năm.
Khi nói đến Phật Đản, thì mình phải nói là Phật Đản lần thứ 2637 năm. Qúy vị làm bài tính trừ như vậy đó thì còn 624 năm.
Còn khi nói Phật thành đạo là lúc mấy tuổi, tính theo truyền thống Nam truyền (Nam Tông) là thành đạo lúc 35 tuổi. Thì 624 trừ 35 năm còn lại 589 cũng là trước Công nguyên hay trước thường lịch. Trước công nguyên, (Before Christ) thì lấy 624 trừ 35 năm là 589 rồi trừ 45 Đức Phật hoằng dương Chánh Pháp khắp nước Ấn Độ. Đức Phật nhập niết bàn 80 tuổi. Lấy 624 trừ 80 là 544.
Tất cả những gì Đức Phật làm và ra đi đều trước Công nguyên, trước thường lịch nếu tính theo Đức Phật nhập niết bàn là 544, nếu tính theo Đức Phật thành đạo là 589, nếu tính theo Đức Phật ra đời là 624, trước Công nguyên, trước Dương lịch.
Do đó qúy Phật tử phải nhớ, bởi vì qúy vị niệm là: ‘Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!’ Bổn Sư (nghĩa là Thầy gốc của mình), Bổn Sư (Original Master).
Bổn Sư (nghĩa là Thầy gốc của mình), mình quy y ai, người này người kia, cuối cùng mình cũng quy y Đức Phật. Hồi trước mình quy y mình nói như vậy, mời qúy vị đọc theo:
‘Con về nương tựa Phật, người đưa đường, chỉ lối cho con trong cuộc đời.’
Do đó, khi qúy vị quy y Phật rồi, thì không quy y, thiên thần, qủy vật, không quy y những người nào không phải là Phật, dầu đó là những thần linh, dầu đó là Bhrama, creator, tất cả những người gì khác thì chúng ta cũng không quy y, qúy vị phải nhớ là chúng ta chỉ quy y Phật, Pháp, Tăng.
Như qúy vị biết đó, là người Phật tử chúng ta phải nhớ là Đức Phật ra đời, khi Ngài (Baby Buddha) là Thái tử Sĩ Đạt Đa, Cha của Ngài là Vua Tịnh Phạn, Mẹ Ngài là Hoàng Hậu Ma Da. Ngài ra đời tại Vườn Lâm Tỳ Ni, dưới cây Vô Ưu là không phiền não (sufferings), không có buồn phiền gì hết đó, thì người ta mới gọi là cây Vô Ưu.
Mà Vô Ưu này chỉ cho Thánh Mẫu Ma Da, nhờ Thánh Mẫu Ma Da trong khoảng thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày thì Thánh Mẫu Ma Da, Vua Tịnh Phạn và Hoàng cung trong triều đình ai nấy đều cũng đều ăn chay, niệm Phật, và làm việc thiện, những gì làm việc lành có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cho tất cả, thì Hoàng Hậu Ma Da và Vua Tịnh Phạn đều làm.
Cho nên, trong khoảng thời gian đó, Hoàng Hậu và triều đình đều ăn chay làm điều thiện, có ý nghĩa và lợi ích cho số đông. Theo gương từ đó đến giờ, mỗi chúng ta là người Phật tử, khi người vợ người chồng biết là mình sắp là người cha, sắp là người mẹ, thì mình noi gương cái hạnh từ bi, noi gương cái đức hạnh của Thánh Mẫu Ma Da.
Cho nên, trong khoảng thời gian đó, mình phải nói những lời có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cho tất cả, khi ta mang thai là đem cái tâm trạng muốn gởi gấm một tình yêu, một cái gì đó, khoảng thời gian ngắn là sẽ chào đời.
Cho nên, khoảng thời gian đó, người cha, người mẹ, phải ăn chay, niệm Phật, và làm việc thiện. Nếu khoảng thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày, mà người cha, người mẹ ăn chay, niệm Phật, thì chắc chắn là người con sẽ hiền và sẽ thiện ra.
Qúy vị thấy vậy đó, chúng ta phải noi gương Thánh Mẫu Ma Da, thì mới sanh ra được Đức Phật. Cho nên, trước mặt qúy vị là một đức Phật Đản Sinh (Baby Buddha).
Cho nên, chúng ta phải noi gương cái hạnh từ bi, noi gương cái đức hạnh của Thánh Mẫu Ma Da, mỗi chúng ta sắp trở thành  người cha, sắp trở thành người mẹ, cho nên chúng ta giáo dục thai nhi.
Thánh Mẫu Ma Da là người mẹ có bài giáo dục về Thánh hài nhi, là một người mẹ vĩ đại trên thế gian này, cống hiến cho nhân loại một Đức Phật sơ sinh, một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong hiện tại, trong quá khứ và trong tương lai. Trên thế gian này không có một người thứ hai. Qúy vị cho một tràng pháo tay.
(Đại chúng vỗ tay…)

 Như qúy vị thấy đó, chúng ta sắp trở thành người cha, sắp trở thành người mẹ, cho nên chúng ta cố gắng làm những gì như làm phước, làm thiện, để khi mà sanh đứa con, thì đứa con sinh ra sẽ có hiếu với gia đình, có hiếu với Ông Bà, Tổ Tiên.
Chứ còn mà trong thời gian mang thai, mà mình chỉ lo chơi game miết, hay chơi cái này cái kia. Vì cái tâm thức của người mẹ và của thai nhi, cho nên qúy vị không nên làm những điều đó.
Qúy vị phải nên cố gắng làm những gì cho tốt, làm những điều ngon lành, đi cho chậm rãi, làm gì cũng cố gắng phải bảo vệ thai nhi, ăn thì cũng có mẹ ăn cho rồi. Khi qúy vị có ăn bằng tâm thức và nuôi dưỡng thai nhi như vậy đó, thì tối qúy vị nên thắp một nén hương, sáng qúy vị nên thắp một nén hương lên bàn thờ Phật. Thì chắc chắn thai nhi sẽ tốt khi mình sanh đứa con, sẽ trở nên hiền, thiện ra.
Cho nên, bài giáo dục thai nhi đầu tiên của Thánh Mẫu Ma Da sanh ra một Đức Thế Tôn là như vậy. Qúy vị thấy điều đó rất là hay.
Và qúy vị nên nhớ đặc điểm thứ hai là khi Đức Phật ra đời, thì tất cả những người trong hoàng cung, trong triều đình, trong hoàng cung, xóm làng xung quanh đó và những người xung quanh đều ăn chay…
(Đại chúng vỗ tay…)
Qúy vị thấy đó, lúc bấy giờ của đạo Phật là cứ đến mùa Phật Đản là qúy Phật tử mình ăn chay. Ngay thời xưa cũng vậy, thời trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy, đặc biệt là ăn chay…
Qúy vị thấy đó, không phải ăn chay để bảo vệ sức khoẻ mà đồng thời mình còn nuôi dưỡng tâm từ, nuôi dưỡng từ bi. Cho nên, đặc biệt Phật giáo của mình là qúy vị phải nhớ là Ngày Ra Đời hay Mùa Đản sinh, thì tất cả Phật tử và người con của Phật là phải đều ăn chay, niệm Phật hết.
Do chất liệu ăn chay, do lòng từ nuôi dưỡng được phát triển ra thì người Phật tử mình đi đâu cũng vậy đó, không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Xưa và nay, Phật giáo là không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Cho nên, bây giờ qúy vị chắp tay đọc theo Thầy:
“Đạo Phật đi tới đâu, thì hòa bình tới đó. Đạo Phật đi tới đâu, hướng dẫn cho người Phật tử thực hành lời dạy của Đức Phật, làm cho chúng con hiền ra, thiện ra, an lạc và vui hơn…”
(Đại chúng vỗ tay…)
Cho nên, qúy vị là người theo đạo Phật, thì phải hãnh diện là người Phật tử (I am a Buddhist.) Tôi là người Phật tử, tôi lúc nào cũng thực hành lời dạy của Đức Phật, cho nên gia đình của mình hạnh phúc rồi. Tôi đâu gây chuyện với người ngoài.
Cho nên, qúy vị thấy đó, chúng ta góp nhặt đem lại an lạc là vậy đó. Khi mà ra đời, thì qúy vị thấy đó, chút nữa chúng ta sẽ đọc sau đây.
Đó là chín rồng phun nước, qúy vị có nghe câu kệ:
“Lâm Tỳ Ni Đản Sinh thị hiện
Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!”

Qúy vị chút nữa làm lễ sẽ đọc câu đó.
Qúy vị biết chín con rồng nghĩa là con vật khác với con rắn, để tô điểm cho ngày Đản Sinh, Đức Từ Phụ linh thiêng, oai lực lên, cho nên rồng là chỉ cho sự linh thiêng, mà là chín con rồng chứ không phải là một con.
Khi Thái Tử Sĩ Đạt Đa vừa sinh ra thì có hai dòng nước tắm cho Thái Tử.  Hai dòng nước mát (là một dòng nước mát và dòng nước ấm). Hai dòng nước này tượng trưng cho thuận và nghịch.
Khi con người sinh ra đời, thì con người sẽ có hai chiều một là thuận và nghịch đối với nhau. Mà nếu người nào tu hành ngon lành, chuyển cái nghịch thành cái thuận.
Hai dòng nước này, một chỉ cho tâm phàm phu, chúng sanh, tâm chúng sanh là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm làm biếng, tâm không cống hiến, tâm không tu tập, đó là tâm chúng sanh. Còn tâm mà có tu tập ngon lành và hiểu được giáo Pháp Đức Phật, thì là tâm an lạc, tâm có tu tập, tâm không làm biếng, tâm có cống hiến, tâm tu tập là tâm có mặt và ngồi ở đây. Tâm đó là tâm an vui và giải thoát. Khi sinh ra đời thì tất cả chúng ta đều là một Đức Phật sơ sinh, đều là một Thái Tử Sỹ Đạt Đa sơ sinh, sinh ra đời này thì phải có một chúng sinh và trong chúng ta đều có 1 Đức Phật, cho nên đó là nghĩa 2 dòng nước đó, qúy vị nắm hiểu được rồi nha.
Như qúy vị biết tôn tượng của đức Thế Tôn, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất. Và chúng ta cũng thường nghe Ngài nói câu ‘Trên trời, dưới đất chỉ có con người là trân qúy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh’.
Câu chữ Hán là (Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh.”)
Cho nên, hồi đó đến giờ mình đi Chùa mà không biết ý nghĩa của câu này thì rất là uổng. Do đó, hôm nay Thầy nhân dịp này, cũng nói về ý nghĩa câu nói đó.
Chúng sinh đều có Phật tánh, mà chúng sinh là chỉ cho mình. Chúng sinh thì có 2 loại: hữu tình, và vô tình.
Chúng sinh chỉ cho con người và con vật. Cho nên, mình thương và xem chúng sinh như anh em. Cho nên, mình phải phát tâm ăn chay là như vậy, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh.
Tại sao người ta có Phật tánh, thì sao mình lại giết người ta?
Qúy vị thấy như vậy đó. Vì đã nói đều là con Phật, là anh em  trong nhà, thì chúng ta phải thương yêu nhau, và không được sát hại nhau.
Người nào mà không tu tập, thì Phật tánh trong họ bị lưu mờ đi. Thì đôi lúc mình cũng sân si đó, nhưng người tu tập ngon lành thì chuyển cái sân si thành từ bi, chuyển cái sân, thành cái lòng từ. Chuyển cái si thành cái trí huệ, mình cố gắng tu tập, đi Chùa tụng Kinh, niệm Phật.
Dòng nước đen và dòng nước trắng, hi dòng nước này chỉ cho thuận, nghịch của cuộc đời.
Cho nên, chúng ta cố gắng tu tập, chuyển hoá thân tâm và cuối cùng mỗi chúng ta là một Đức Phật sơ sinh, thứ nhất là ăn chay, niệm Phật, tụng Kinh; thứ hai là nuôi dưỡng lòng từ; thứ ba là đi đâu cũng an lạc và từ bi.
Cho nên, ‘trên trời dưới đất chỉ có con người là tôn qúy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh.’
Qúy vị phải nhớ là, đạo Phật cách đây từ 2637 năm, ở Ấ Độ họ có thờ Bhrama, Visnu, Siva… tất cả các tôn giáo đều có các vị Thần.
Ở Ấn Độ người ta gọi Bhrama (Tam vị Thánh thể), hay là Thượng Đế, thần Siva, thần Visnu là tượng trưng thần hủy diệt. Tượng thần có 3 mặt: trước là thần Bhrama, sau là thần Siva, còn bên cạnh là Visnu. (chỉ cho thần hủy diệt và thần phát triển).
Do đó, họ cho là vũ trụ họ hình thành như vậy đó. Cho nên, một tôn giáo này chỉ cho là tưởng tượng thôi (ony thinking).
Nhưng Đức Phật ra đời cách đây 2637 năm, thì Đức Phật mới hãnh diện và mới nói và đưa tay như vậy là chỉ cho con người ở đây là con người năm uẩn, con người phàm phu, con người bằng xương bằng thịt; chứ không phải là một thần linh nào cả.
Chỉ có Đức Phật chỉ cho thấy là, chỉ có TA nghĩa là chỉ có con người có chuyển hóa tham sân si, thành vô tham, vô sân, vô si. Cuối cùng thành con người có đi tu, có giác ngộ, có giải thoát, thành Đức Phật.
Cuối cùng con người đây chỉ ra con người giác ngộ, con người giải thoát, con người có Phật tánh. Cho nên, chúng ta không nên sát hại với nhau vì ai cũng có Phật tánh. Cho nên, chúng ta phải tôn trọng với nhau, giữ lòng từ.
Qúy vị đã hiểu rõ câu ‘(Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh.)’
Như vậy thì lúc đó, mới là đúng cái nghĩa là ‘tứ chúng đồng tu’. Qúy vị phải hiểu rõ như vậy, thì qúy vị mới an vui. Và hiểu rõ Đức Phật là con người bằng xương, bằng thịt. Cho nên, bây giờ qúy vị chắp tay đọc theo Thầy:
Thế nào tôi cũng phải già nua, tôi không thể nào tránh thoát khỏi già nua này;
Thế nào tôi cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh thoát khỏi bệnh này;
Thế nào tôi cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát khỏi cái chết này;
Thế nào tôi cũng phải khổ, tôi không thể nào tránh thoát khỏi cái khổ này;
Là người Phật tử, chúng tôi có cố gắng, có tu tập, có gặt hái được an lạc, ngay bây giờ và ở đây, trong cuộc sống hiện tại, cống hiến cho tự thân, và cho tha nhân, cho số đông, an vui và hạnh phúc, góp phần đem lại an lạc, hạnh phúc trên khắp hành tinh này”
(Đại chúng vỗ tay…)


Cho nên, như hồi nãy chúng ta đọc đó: “Đạo Phật đi tới đâu, thì hòa bình tới đó.”
Nếu chúng ta là người Phật tử và biết thực hành lời dạy của Đức Phật, có an vui và hạnh phúc, đem hạnh phúc cho số đông là như vậy đó.
Cho nên, ý nghĩa của Đức Phật Đản Sanh chỉ tay trên trời, dưới đất nói ‘‘Trên trời, dưới đất chỉ có con người là trân qúy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh’’
Nhưng vì chúng ta là con người nên chúng ta tu tập được, còn nếu chúng ta là các loài khác thì chúng ta lại khó tu tập. Mà được là thân người thì nên tu tập vì chúng ta nghe câu là:
“Thân người khó được,
Phật Pháp khó nghe”
Chúng ta được thân ngườ đã khó, mà người nghe nói Pháp càng khó hơn. Cho nên, chúng ta, người có tỉnh thức, người có ý thức, chúng ta cố gắng về Chùa tụng Kinh niệm Phật, nghĩa là đánh thức tâm bồ đề, chúng ta nuôi dưỡng hạt giống từ bi, nuôi dưỡng hạt giống hoà bình, cho đời sống cho tha nhân là như vậy đó.
Qúy vị hiểu rõ và thực hành được như vậy thì lúc bấy giờ thì qúy vị rất là an lạc. Mà khi chúng ta cũng con người chúng sinh đó, chúng ta thuần thục tu tập, thì chúng ta rất là an vui.
Cho nên, bây giờ qúy vị chắp tay đọc theo Thầy:

Tự mình điều ác làm,
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình ác không làm,
Tự mình làm thanh tịnh,
Thanh tịnh không thanh tịnh
Đều do tự chính mình
Không ai thanh tịnh ai.
(Pháp Cú, kệ 165)
By oneself is evil done;
By oneself is one defiled.
By oneself is evil left undone;
By oneself is one made pure.
Purity and impurity depend on oneself;
No one can purify another.
(Dhammapada, Verse 165).

Đó là kệ Pháp Cú 165, qúy vị thấy rõ đó, cho nên hai dòng nước này (dòng nước chúng sanh và Phật tánh), mà nếu chúng ta làm ác cũng do mình, làm thiện cũng do mình. Nếu chúng ta làm ác mà chúng ta nhờ người ở trên giúp tôi thì ngưới đó cũng không gì được cho chúng ta.
        Không bao giờ Đức Phật không chấp nhận kiểu đó. Đạo Phật không chấp nhận kiểu đó.
Làm thiện và làm bất thiện, hôm qua mình làm tầm bậy, bữa nay mình sửa lại là do mình có quá trình ăn năn sám hối, quá trình thực hành lời dạy Đức Phật.
        Trong gia đình hôm qua mình tức giận (angry), không tốt với ba, mẹ; trong Chùa cũng vậy, hôm qua mình không làm gì trong Chùa cho những người bạn đồng tu, thì bữa nay là người Phật tử, chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật, chúng ta chuyển lại cái đó, thì chúng ta nói có ý nghĩa, hay hơn và thiện hơn.  Qúy vị hiểu rõ rồi đó.
Cho nên,
Tự mình điều ác làm,
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình ác không làm,
Tự mình làm thanh tịnh,
Thanh tịnh không thanh tịnh
Đều do tự chính mình
Không ai thanh tịnh ai.

Mình hiểu nghĩa là đạo Phật chú trọng con người như vậy đó, chứ không chú trọng một Bhrama, một Thượng đế. Đức Phật, đạo Phật chú trọng rằng chúng ta làm thiện hay làm ác cũng do mình, làm bất thiện hay thiện cũng do mình, sửa đổi hôm qua mình làm bất thiện, hôm nay mình làm thiện cũng do mình. Qúy vị thấy đạo Phật chú trọng con người là vậy đó.
Cho nên, ý nghĩa của Đức Phật Đản Sanh chỉ tay trên trời, dưới đất nói ‘‘Trên trời, dưới đất chỉ có con người là tôn qúy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh’’
Qúy vị nắm hiểu rõ được ý nghĩa đó chưa?

(Đại chúng vỗ tay…)
Qúy vị phải hiểu được như vậy, chứ nhiều khi mình nghĩ chữ ngã là chỉ cho Đức Phật, Đức Thế Tôn thôi. Điều đó chỉ đúng một nửa (1/2) thôi. Còn đúng một phần nửa là chỉ cho tất cả chúng sanh, chỉ cho Phật tử chúng ta, có an lạc có tu tập, có cống hiến cho số đông là như vậy đó. Qúy vị thầy chưa?
Cuối cùng, hôm nay có duyên lành, thời gian không có nhiều, Thầy về đây, Thầy nói ý nghĩa Phật Pháp, cống hiến cho qúy vị Phật tử.
Là người Phật tử, dù ở phương Đông, dù ở phương Tây, dù ở phương Nam, dù ở phương Bắc, chúng ta cũng cố gắng thực hành lời dạy của Đức Phật, cho nên chin con rồng phun nước, chỉ cho 7 bước hoa sen. Hoa sen chỉ cho Đức Phật ở trong đời mà không bị nhiễm ô, ở trong bùn mà sen cũng không bị bùn làm dính lấm. Sen là chỉ cho Đức Phật, mà Đức Phật ở trong thế gian mà không bị thế gian làm cho hoen ố.
Bùn là chỉ cho chúng sanh, sen là chỉ cho con người Đức Phật, dù ở trong gia đình, ở trong thế gian mà không bị làm cho chi phối.
Cho nên, bảy bước này chỉ cho thời gian, và không gian.      Về khía cạnh thời gian, con số 7 gồm có quá khứ hôm qua (1), hiện tại ngày nay (2), và vị laingày mai (3). Hoặc là thời trước, thời này và thời sau.  Về khía cạnh không gian, con số 7 gồm có phương Đông (4), phương Tây (5), phương Nam (6), phương Bắc (7); đó là bảy còn con số 9 gồm có hai phương nữa, mà Đức Phật giơ tay đó là phương Trên (8) và phương Dưới (9).
Chín con rồng phun nước là thêm phương Trên (8) và phương Dưới (9). Cho nên, phương Đông, dù phương Tây, dù phương Nam, dù phương Bắc, phương Trên và phương Dưới (là địa ngục), mỗi Phật tử chúng ta có thọ Tam Quy và Ngũ Giới, thực hành lời dạy của Đức Phật thì tâm của chúng ta hiền ra và thiện ra.
(Đại chúng vỗ tay…)
Người nào có tu tập là tâm họ sáng ra là mình muốn gần gũi. Người có tu thiện làm việc thiện thì mình thấy muốn đến gần liền.
Như mấy ngày hôm nay, chúng ta có làm các bàn thờ, trang trí là cũng gieo trồng tâm thiện
(Đại chúng vỗ tay…)


(Xin mời xem movie Please click to see the movie)

Hạnh phúc thay đức Phật giáng sinh,
Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh,
Hạnh phúc thay Tăng đoàn an lạc,
Hạnh phúc thay bốn (Tứ) chúng đồng tu.

Happy is the birth of the Buddha,
Happy is the noble Dhamma,
Happy is the harmonious Sangha,
Happy is the Four Assemblies of cultivating together.”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thầy xin gửi đến ban tổ chức cũng như qúy Phật tử hiện tiền nơi đạo tràng này sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc.

(Đại chúng hồi hướng…)


Created with Admarket's flickrSLiDR.
Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2635
( Happy Reverence of Buddha’s Birthday Celebration the 2635th By Ven. Thich Trung Sy)


Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt - Thích Trừng Sỹ
(Brief history of Lord Sakyamuni Buddha by Ven. Thich Trung Sy)Đức Phật – Hiện Thân của Hòa Bình -- Thích Trừng Sỹ
(Read The Buddha – the Embodiment of Peace in Vietnamese by Ven. Thich Trung Sy)
Đức Phật – Hiện Thân của Hòa Bình -- Thích Trừng Sỹ
(Read The Buddha – the Embodiment of Peace in English by Ven. Thich Trung Sy)

Pháp thoại về Ngày Lễ Thành Đạo của Đức Phật Thích Ca và Thiền Tập tại Nhà Nguyện (Chapel) tại bịnh viện Swidhish ở thành phố Seattle, Washington vào ngày 8-12-2011.
(The Dharma talk about The Enlightenment Day of Lord Sakyamuni Buddha and Meditation Practice at Swidhish hopital Chapel in Seattle city, Washington state on Dec. 8, 2011 by Ven. Thich Trung Sy)

Ánh sáng giác ngộ qua cái nhìn của Bồ Tát Tất Đạt Đa -- Thích Trừng Sỹ
(The Light of Enlightenment through Bodhisattva Siddhārtha’s vision by Ven. Thich Trung Sy)

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2636--Phật Lịch: 2556 / Dương Lịch: 2012 -- Thích Trừng Sỹ
(Happy Reverence of Buddha Birthday Celebration in the year 2636th-- Buddhist Calendar: 2556 / Common Calendar: 2012 by Ven. Thich Trung Sy)

Nhìn Phật đản qua con mắt thiền quán -- Thích Trừng Sỹ
(Looking at the Buddha’s Birthday through the Contemplative Eyes in English by Ven. Thich Trung Sy)

Đại Lễ Phật Đản tổ chức tại chùa Linh Sơn- Leander vào ngày 24, tháng 5, 2013. Thầy Trừng Sỹ giảng về “Ý Nghĩa Phật Đản”
(Buddha's Birthday Great Ceremony 2637 organized at Linh Son Temple - Leander on May 24, 2013; “The meanings of Buddha's Birthday” preached by Ven. Thich Trung Sy.)
Xin bấm vào link xem thêm trang Web những bài viết của Thầy Trừng Sỹ về Phật Đản TIẾNG ANH
(Please click to see more writings of Ven. Thich Trung Sy about Buddha's Birthday)

VIDEOS OF VEN. THICH TRUNG SY'S WRITINGS ABOUT BUDDHA'S BIRTHDAY

Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

Website of Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ
1. DSC_0408, 2. DSC_0412, 3. DSC_0436, 4. DSC_0437, 5. DSC_0456, 6. DSC_0473, 7. DSC_0474, 8. DSC_0477, 9. DSC_0479, 10. DSC_0493, 11. DSC_0494, 12. DSC_0495, 13. DSC_0496, 14. DSC_0502, 15. DSC_0506, 16. DSC_0519, 17. DSC_0524, 18. DSC_0525, 19. DSC_0543, 20. DSC_0545, 21. DSC_0551, 22. IMG_2534, 23. IMG_2535, 24. IMG_2536, 25. IMG_2544

Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ