Phap Nhan Temple

GIỚI THIỆUPay Homage to the Exalted, the Worthy, the Fully Enlightened One


Đôi lời Giới thiệu về trang nhà Pháp Nhãn và Chùa Pháp Nhãn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          Kính bạch chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ,
          Kính thưa quý thiện hữu tri thức gần xa,

          Đạo Phật, đạo hòa bình, tỉnh thức, và giác ngộ, có mặt trên thế gian này hơn 26 thế kỷ qua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Người sáng lập ra đạo Phật, cùng với các đệ tử của Ngài, xưa cũng như nay, tất cả đều có chung tâm nguyện hoằng dương chánh pháp và phục vụ nhân sinh.
          Để học theo hạnh nguyện vị tha của Đức Phật và của các hàng đệ tử của Người, chúng con nguyện sống cuộc đời đạo đức và tỉnh thức, vững chãi và thnh thơi, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, và nguyện đi trên con đường an vui và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại.
          Để tiếp tục tiếp nối, kế thừa, và truyền thừa những việc làm ý nghĩa và thù thắng ấy của quý Ngài, với truyền thông đại chúng, hôm nay chúng con có đủ duyên lành thiết lập trang nhà Pháp Nhãn cùng nhau góp phần đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.
          Ở trang nhà này, từ Pháp Nhãn, tiếng Pàli của nó là Cakkhu được tìm thấy trong Tương Ương Bộ (Samyutta Nikaya, V – 420), Kinh Chuyển Pháp Luân[1] (Cakkappavattana Sutta) – Bài Pháp đầu tiên được Đức Thế Tôn thuyết giảng cho 5 anh em của Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như (Aññakoṇḍañña) tại Vườn Lộc Uyển –Sarnath, Ấn Độ. Nhờ lắng nghe và thực hành diệu pháp, chư vị trở thành những vị đệ tử xuất gia đầu tiên  của đức Phật – Vị đạo Sư tâm linh thù thắng cho chư thiên và nhân loại. Họ là năm vị xuất Sĩ đầu tiên trên thế gian này. Tam Bảo bao gồm Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng bảo được hình thành từ đó.
          Trong tiếng Hán-Việt, Pháp Nhãn có 2 từ riêng biệt; Pháp có nghĩa là chánh Pháp (Dhamma), tức lời dạy của Đức Phật; Nhãn (Cakkhu) là con mắt. Vậy, Pháp Nhãn (Dhammacakkhu) có nghĩa là con mắt của chánh Pháp (Dhammacakkhu); Con mắt này không những có cái nhìn đích thực về Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định,[2] mà còn có khả năng thấy được Khổ thánh đế, khổ Tập thánh đế, khổ Diệt thánh đế, và khổ diệt Đạo thánh đế. Từ Pháp Nhãn có các mối tương quan mật thiết với từ Phật Nhãn và Tăng Nhãn.
          Phật Nhãn (Buddhacakkhu) có nghĩa là con mắt của Bậc giác ngộ và tỉnh thức, có khả năng nhìn thẩm thấu về các khía cạnh từ bi, trí huệ, hòa bình, và bình đẳng. Tăng Nhãn (Sanghacakkha) có nghĩa là con mắt của số đông gồm 4 người trở lên, có khả năng nhìn các khía cạnh thanh tịnh, hòa hợp, đoàn kết, đức hạnh, gương mẫu, sáng tạo, nương tựa, soi sáng, nâng đỡ, và động viên trong tinh thần tương trợ, tương thân, tương ái, và tương kính. Con mắt tập thể bao giờ cũng thấy rõ hơn con mắt của cá nhân.
          Như vậy, Phật NhãnPháp Nhãn, và Tăng Nhãn có các mối tương tức với nhau rất mật thiết. Một là ba, và ba là một. Một là tất cả, và tất cả là một. Chúng có thể tạo thành một vòng tròn khép kín hỗ tương với nhau rất chặt chẽ. Trên lộ trình tu học Phật pháp, hướng thượng, và hướng thiện, hướng tới an vui và hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi, chúng ta có khả năng áp dụng và thực hành Phật Nhãn, Pháp Nhãn, và Tăng Nhãn vào trong đời sống hằng ngày để làm lợi lạc cho số đông.
          Chủ đề của trang nhà là Pháp Nhãn Tu HọcPháp Nhãn ở đây được xem là đại từ chỉ chung cho những ai có đủ duyên tu học, áp dụng, và thực hành giáo pháp của đức Thế Tôn vào trong đời sống hằng ngày của mình để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ ở đây trong cuộc sống hiện tại.
          Với những ý nghĩa trên, chúng con mạnh dạn đặt tên cho trang web này là Pháp Nhãn Tu Học thông qua trang mạng www.phapnhan.net/ Nay chúng con xin trân trọng giới thiệu cho tất cả quý vị các hình ảnh, videos, slideshow, blogs, websites, và các bài viết của thầy Thích Trừng Sỹ. Những việc làm này mang nhiều ý nghĩa giá trị và thiết thực, chúng con cố gắng thực hiện để hiến tặng những hoa trái an vui và hạnh phúc cho số đông trên hành tinh này.
          Mặc khác, dựa vào những ý nghĩa đặc thù được thảo luận ở trên, chúng con tiếp tục sử dùng danh hiệu Pháp Nhãn có từ thời Đức Phật đặt tên Chùa là Chùa Pháp Nhãn. Chùa này có diện tích rộng 2 mẫu rưỡi tây (2,50 acres) nằm cách sân bay Austin, Texas khoảng 8 dặm rưỡi (8.5 miles) ở địa chỉ 136 The Ranch Rd. Del Valle, TX 78617. Với tâm nguyện lành và theo gương hộ trì Tam Bảo của Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anāthapindika) và Bà Tỳ Xá Khư (Viśākhā), hảo tâm đã pháp tâm mua mảnh đất này cho thầy Trừng Sỹ để làm Chùa và làm nơi tu học Phật pháp cho những người Phật tử và không phải Phật tử gần xa.
          Hiện nay, Chùa Pháp Nhãn được giấy phép chính thức sinh hoạt vào ngày 10 tháng 11 năm 2014. Mặc dù Chùa sinh hoạt nhịp nhàng, nhưng các phương tiện vật chất như Chánh Điện, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, chỗ vệ sinh, v.v... còn đơn giản và thiếu thốn. Tuy nhiên, dưới sự tu học và hướng dẫn tận tâm của thầy, nên quý Phật tử có thể gặt hái được nhiều an vui và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại bằng cách hiểu, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày để đem lại lợi ích cho số đông. Danh hiệu của Chùa này do thầy khai sơn được tìm thấy đầu tiên trong lịch sử tên của các ngôi Chùa.
          Nơi đây, chúng con xin trân trọng giới thiệu trang nhà www.phapnhan.net và ngôi Chùa Pháp Nhãn cho chư vị gần xa để cùng nhau tu, học, và đem lại an lạc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Cùng với công việc hoằng dương chánh pháp và hộ pháp của chư vị Xuất Sĩ và Cư Sĩ, chúng con xin đóng góp một phần nhỏ vào công việc này để đem lại an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân trên khắp hành tinh này.
          Trong quá trình viết lách, sắp xếp, và trình bày sơ lượt và đơn giản, chúng con không sao tránh khỏi những thiếu sót. Ngưỡng mong chư Tôn đức, chư vị học giả, và hành giả hoan hỷ niệm tình chỉ giáo. Cuối cùng, chúng con thành kính tri ân các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, quý Phật tử thiện tâm, ... những người đã cùng nhau vận chuyển bánh xe chánh pháp của Đức Thế Tôn an trú vững chãi ở trong hiện tại và trong tương lai sáng ngời.
           
          Kính chúc quý liệt vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành!
         
          Seattle, ngày 20 tháng 6 năm 2011 and Del Valle, ngày 3 tháng 3 năm 2015
          Ban Biên Tập trang nhà Pháp Nhãn Tu Học
         

A few words of introduction to Pháp Nhãn homepage and Pháp Nhãn Temple

Namo the Original Master Shakyamuni Buddha

          Respectfully, dear Monastics and lay Buddhists,
          Dear good friends and intellectuals near and far,
          Ladies and Gentlemen.

          Buddhism, the path of peace, awakening, and enlightening, has been present in the world for over 26 centuries. Lord Shakyamuni Buddha, Founder of Buddhism, along with His disciples, then and now, all have the same hearts of wish and vow to propagate the Dharma and to serve humanity.
          To learn their altruistic conducts and actions, we vow to lead our lives of virtue and awareness, steadiness and evenness, vow to light up the torch of the Dharma, vow to light up that of love, and vow to travel on the path of authentically peaceful joy and happiness to ourselves and to others right in the present life.
          To continue to inherit, follow, and to transmit their significant and surpassing actions, with propagation and protection of the Dharma of devout Buddhists, today we have enough good opportunity to establish the Pháp Nhãn Temple to be a cultivation and learning place of the Buddhadharma stably for many people.
          On the Homepage, the word Pháp Nhãn, whose Pàli is Cakhu, is founded in the Connected Discourses of the Buddha (Samyutta Nikaya, V – 420), the Sutta of Setting the  Wheel in Motion (Cakkappavattana Sutta) – the First Sermon preached by the Buddha to five Brothers of the Elder Aññakoṇḍañña in Deer Park – Sarnath, India. Thanks to deeply listening and practicing the wonderful Dharma, they became the Monastic disciples of the Buddha - the surpassingly spiritual Master of gods and human beings. They are the five Monastic disciples appeared in the world. The Three Jewels consist of the Buddha of Jewel, the Dharma of Jewel, and the Sangha of Jewel formed there.
          In Vietnamese - Chinese language, Pháp Nhãn has the two separate words; Pháp means the Dharma, namely the Buddha's teachings; Nhãn (Cakkhu) means the eye. Thus, Pháp Nhãn (Dhammacakkhu) means the eye (Cakkhu) of the Dhamma. This eye not only has authentic vision of Right View, Right Thought, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, and Right Concentration,[3] but also has to ability to contemplate the truth of Suffering, the truth of the Origin of Suffering, the truth of the Cessation of Suffering, and the truth of the Path leading to the Cessation of Suffering. The word Pháp nhãn has the very close relations with the word Buddha Eye and the Sangha Eye.
          The Buddha Eye means the eye of Awakened and Enlightened One with the ability to look deeply at the aspects of loving-kindness, compassion, wisdom, peace, and equality. The Sangha Eye (Sanghacakkhu) that means the eye of the many consists of four or more people with the ability to see the aspects of purification, harmony, solidarity, virtue, exemplarity, creation, taking refuge, elucidation, support, and encouragement in the spirit of interdependence, multual affection, multual love, and multual respect. The collective eye has ever seen more clearly than the individual eye has.
          Thus, the Buddha Eyethe Dhamma Eyethe Sangha Eye have very close relationships with one another. One is three, and three is one. One is all, and all is one. They can form a closed circle of very close mutuality. On the route of cultivating, learning the Buddhadhamma, leading to upper and to good, leading to peaceful joy and happiness, solidness and relaxation, we have the ability to practice and apply the Buddha Eye, the Dhamma Eye, and the Sangha Eye into our daily lives to make benefit for the many.
          The topic of the homepage is Pháp Nhãn Tu Học; Pháp nhãn (Dahmmacakkhu) is here considered as pronoun generally indicated to those who have enough good conditions to cultivate, to learn, to apply, and to practice the teachings of the World-Honored One in their daily lives in order to bring peaceful joy and happiness to themselves and to others right here and right now in the present life.
          With the above-mentioned meanings, we strongly give a name to the network that is Pháp Nhãn Tu Học through the website of  www.phapnhan.net/ Now we would like solemnly to introduce you all pictures, videos, slideshows, blogs, websites, and Ven. Thich Trung Sy's writings. These works bring many valuable and practical meanings, we attempt to perform to donate the flowers and fruits of peaceful joy and happiness to the many all over the planet.
          On the other hand, depending on the specifically above discussed meanings, we continute to make use of Dhammacakkhu with the Buddha's time named the Temple as Pháp Nhãn Temple. This Temple has an wide area of 2, 50 acres being away from Austin airport, Texas about 8.5 miles at an address 136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617. With the wholesome vow heart and following the exemplary of protecting the Triple Gem of benefactor Anāthapindika and benefactress Viśākhā, the honored Buddhists Diệu Tịnh, Minh Chánh, Diệu Chân, Diệu Quang, etc., express their good hearts to buy this land for the Venerable Thích Trừng Sỹ to make the Temple and the place of cultivation and learning of the Buddhadhamma for Buddhists and non-Buddhists near and far.      
          At present, the Pháp Nhãn Temple getting a permit officially does work on November 10, 2014. Although the Temple works harmoniously, the material means such as the Buddha Hall, a dinning room, an accommodation, a sleeping room, a restroom, etc., are very simple and deficient. However, under Thầy's wholehearted cultivation and instruction, Buddhists can reap a lot of peaceful joy and happiness right in the present life by understanding, applying, and practicing the Buddhadhamma in their daily lives to bring benefit to the many. The title of the Temple established by Thầy is founded first in history of the names of the Temples. 
          Herein we would like solemnly to introduce the homepage www.phapnhan.net and the Pháp Nhãn Temple to you near and far in order to together cultivate, learn, and bring peaceful joy to the many right in the present life. Along with spreading and supporting the Dhamma of Monastic and lay Buddhists, we beg to make a small contribution to this work to bring peaceful joy and happiness to ourselves and to others all over the planet.  
          In the process of writing, arranging, and presenting them cusorily and simply, we cannot avoid our shortcomings. We expect the Venerable Ones, scholars, and practitioners happily to love and show us. Finally, we express our gratitude to benefactors, sponsors, devout Buddhists, etc., who have set the Dhamma Wheel of the World-Honored One in motion dwell stably in the present and in the future brightly. 
          May you all be well and happy and achieve your Buddhist matters perfectly!

          Seattle, June 20, 2011 and Del Valle, March 3, 2015

          Editors Board of Pháp Nhãn Tu Học homepage
[2]  Xem Kinh Chuyển Pháp Luân (Cakkappavattana Sutta) thuộc Tương Ương Bộ (Samyutta Nikaya, 56: 11).
Các websites có liên quan:

For further details of opening one's charitable hearts to offer pure materials and money through email: thichtrungsy123@gmail, or sonyhappy123@gmail.com


Other related websites:


Xin Giới Thiệu về Thầy Trừng Sỹ
Thầy Trừng Sỹ sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
Xuất gia tại Chùa Linh Nghĩa (Cell Phone: 0905989707), Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1987.
Đệ tử của Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh.
Thọ giới Sa di tại bổn Tự năm 1989.
Thọ giới lớn tại Chùa Long Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1993.
Tốt nghiệp Trung Cấp Phật học tại Nha Trang,Khánh Hòa - khóa I hạng II (1990-1994).
Tốt nghiệp Cử Nhân Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam - HCM city - khóa IV, hạng III (1997-2001).
Tốt nghiệp Thạc Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ - hạng I (2002-2004).
Tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ, hạng I (2004-2005).
Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ (2006 - 2009).   
Vào khoảng năm 2010-2012, Thầy đã sống và hoằng pháp tại Hoa Kỳ- chùa Cổ Lâm, nơi đây Thầy được các giáo Sư và sinh viên của trường đại học Settle, thành phố Seattle, tiểu bang Washington mời thuyết trình các đề tài “Làm thế nào trở thành người tốt trong gia đình” và “Thiền tập” năm 2011. Cũng tại thành phố này, Thầy đã được Hội giáo viên Phật tử Tây Bắc Seattle mời tham gia thuyết trình về đề tài “Mối quan hệ giữa thầy và trò trong giáo dục Phật giáo” năm 2011.
Áp dụng và thực hành những đề tài này vào trong cuộc sống hằng ngày một cách thích hợp, thì chúng ta có được an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại.     


Hiện nay, Thầy đang ở Chùa Pháp Nhãn, tiểu bang Texas, và hoằng pháp tại Hoa Kỳ.

About Ven. Thich Trung Sy


Ven. Trừng Sỹ was born in Nha Trang City, Khanh Hoa province, Vietnam.
Became a Buddhist novice at Linh Nghia Temple, Dien Khanh district, Khanh Hoa province, Vietnam in 1987.
His Master has been the Most Venerable Thich Nhu Tinh.
Received novice monk’s ordination at this Temple in 1989.
Received fully-ordained monk at Long Son provincial Temple in Nha Trang city, Khanh Hoa province in 1993.
Graduated secondary school in Buddhist Studies in Nha Trang, Khanh Hoa – Course I, the 2nd class – Acedamic year 1990-1994.
Graduated from Vietnam Buddhist University in HCM city with the Bachelor’s Degree in Buddhology - Course IV, the 3rd class – Academic year 1997 – 2001.
Graduated from Delhi University in India with Master of Arts’ Degree in Buddhist Studies – the 1st class – Academic year 2002-2004.
Graduated from Delhi University in India with Philosophy Master's Degree in Buddhist Studies – the 1st class – Academic year 2004-2005.
Graduated from Delhi University in India with Doctor of Philosophy’s Degree in Buddhist Studies – Academic year 2006-2009.
2010-2012: he had lived and preached the Dharma in the United States of America - at Cổ Lâm Temple, where he was cordially invited by Professors and students of Seattle University in Seattle City, Washington State to present the topics of “How to become good people in family” and “Meditation practice.”  Also in this City, he was warmly invited by Seattle Northwest Dharma Teachers to participate in presentation of the topic of “Teacher-student relationships in Buddhist education” in 2011.
Practicing and applying these topics in our daily lives suitably, we can have peaceful joy and happiness for ourselves and for other people right in the present life.


At present, he has been living at Phap Nhan Temple in  Texas, and preaching the Dharma in the United States of America.

Through practicing and applying the World-Honored One's Dharma in our daily lives, peace, joyfulness and happiness have the ability to permeate and to make our bodies and minds cool and fresh. From here, we each are gifts of cultivation, peaceful joy and happiness for him/herself and for others right here and right now in the present life.

Peace in oneself is peace in the world, this can occur, and vice versa, unpeace in oneself is certainly unpeace in the world. Thus, peace is derived from our cultivated and purified bodies and minds. Peace is not a gift granted to us by anyone else or a super person. Peace created by ourselves has true value once our bodies and minds are purified from afflictions of greed, anger, delusion, arrogance, doubt, wrong views, etc.


Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ