Phap Nhan Temple

LIBRARY


Xin bấm vào link xem thêm trang Web Thư Viện của Thầy Thích Trừng Sỹ
( Please click to see more website Library of Ven. Thich Trung Sy )
Xin bấm vào link xem thêm trang Web Những Lời dạy Hoà bình được trích dẫn từ Thầy Thích Trừng Sỹ
( Please click to see more website about Peace Teachings quoted from Ven. Thich Trung Sy )
Xin bấm vào link xem thêm trang Web Những vần thơ "Hoa Từ Bi" được trích dẫn từ Thầy Thích Trừng Sỹ
( Please click to see more website about Poem "Compassion Flowers" by Ven. Thich Trung Sy )
( Please click to see more website about Poems advising students by Ven. Thich Trung Sy )
Video Sinh Hoạt Chùa Pháp Nhãn 12-2014 -Del Valle, Austin, Texas. (Activities at Pháp Nhãn Temple 12/14 in Del Valle, Austin, TX.)

Xin Xem Hinh Anh Sinh Hoat(Please Click To See Links of Activities)

10/15/2014: Slideshow Hình ảnh KHÓA TU GIA ĐÌNH 2014.(Photos: Slideshow of FAMILY RETREAT 2014)
09/30/2014: Slideshow Hình ảnh KHÓA TU GIA ĐÌNH MÙA HÈ TẠI CHÙA LINH SƠN AUSTIN NĂM 2014.(Photos: Slideshow of FAMILY RETREAT IN SUMMER SEASON AT LINH SON TEMPLE IN AUSTIN 2014)
09/04/2014: Hình ảnh SINH VIEN HOC TẠI CHÙA LINH SƠN AUSTIN 31-8-2014.(Photos: Students learn the Buddhadharma at Linh Son Temple, Austin on August 31, 2014)
07/25/2014: Hình ảnh KHÓA TU MÙA HÈ TẠI CHÙA LINH SƠN AUSTIN 2014.(Photos: SUMMER RETREAT AT LINH SON TEMPLE IN AUSTIN 2014)

07/23/2014: Hình ảnh KHÓA TU GIA ĐÌNH MÙA HÈ TẠI CHÙA LINH SƠN AUSTIN NĂM 2014.(Photos: FAMILY RETREAT IN SUMMER SEASON AT LINH SON TEMPLE IN AUSTIN 2014)
07/23/2014: Hình ảnh Lễ Cúng Chung Thất cho gia đình Phật tử Diệu Tịnh tại Chùa Linh Sơn Duval, Austin tháng 6 năm 2014.(Photos: Ceremony of praying for the end of the Seventh Week for lay Buddhist Diệu Tịnh's family at Linh Sơn Temple Duval, Austin in June, 2014.)

07/20/2014: Hình ảnh Khóa Tu một ngày an lạc tại Chùa Linh Sơn, Austin, Texas ngày 19 tháng 7 năm 2014.(Photos: Retreat of peaceful day at Linh Sơn Temple, Austin, Texas on July 19, 2014.)
07/06/2014: Lễ tang của Thân Mẫu Thầy Pháp Ấn tại Austin, Texas, ngày 8-10, năm 2014.(Photos: the Funeral Ceremony of Ven. Thầy Pháp Ấn's Mother in Austin, Texas on July 8-10, 2014.
07/06/2014: Hình ảnh hai sinh viên thực tập và phỏng vấn, quay phim Thầy Trừng Sỹ về Phật Pháp để dự film festival tại Chùa Linh Sơn, Austin, Texas ngày 6/7/2014.(Photos: Two students practice and interview, camera Ven. Thầy Trừng Sỹ about the Buddhadharma (The reason for the film was these students wanted to see different religions viewpoints over the questions they asked Ven. Thich Trung Sy. It is a student short documentary film that they are hoping to send in to a film festival) at Linh Sơn Temple, Austin, TX. on Sunday, July 6, 2014.)
06/23/2014: TƯ TƯỞNG, TRIẾT LÝ, VÀ GIÁO DỤC CỦA BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN- Thầy Trừng Sỹ
thuyết giảng tại Phật Học Viện Quốc Tế - 21/6/2014
(Thought, philosophy, and education of the first Sermon (Dharmacakkhappavattana Sutta) preached by Ven. Thich Trung Sy at International Buddhist Institute - June 21, 2014.)

06/20/2014: Hình Ảnh Khóa An Cư tại Phật Học Viện Quốc Tế Ngày 16 - 26 Tháng 6 Năm 2014.(CHƯ TĂNG NI THUYẾT TRÌNH THẢO LUẬN PHẬT PHÁP TẠI TỔ ĐƯỜNG - LUÂN PHIÊN THUYẾT GIẢNG CHO PHẬT TỬ HÀNG ĐÊM .)(The Course of Peaceful Dwelling (Vassa Vassa) at International Buddhist Institute on June 16-26, 2014.-- Monks and Nuns lecture and discuss the Buddhadharma at Dharma Patriarchs' Hall-Dharma Talks alternately preached to lay Buddhists nightly.)
06/4/2014:Videos Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV ngày 1-6-2014.(Videos of The cultivation and learning Retreat of the fourth Buddhadharma in America The second Course, year 2014, taught at Town and Country Resort Hotel 500 Hotel Circle North, San Diego, California 92108 on June 1, 2014 )
06/1/2014:Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV ngày 1-6-2014.(Photos of The cultivation and learning Retreat of the fourth Buddhadharma in America The second Course, year 2014, taught at Town and Country Resort Hotel 500 Hotel Circle North, San Diego, California 92108 on May 29 until June 2, 2014 )
05/30/2014:Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV on May 30, 2014.(Photos of The cultivation and learning Retreat of the fourth Buddhadharma in America The second Course, year 2014, taught at Town and Country Resort Hotel 500 Hotel Circle North, San Diego, California 92108 on May 29 until June 2, 2014 )
05/29/2014:(Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV on May 29, 2014. )
05/14/2014:(Mp3 Dharmatalk of the Vesak Day preached by Thầy Trừng Sỹ at Vietnam Temple, Seattle City, Washington State on May 10, 2014. )
05/14/2014:Hình ảnh Phật Đản tham dự tại Chùa Vạn Hạnh, Seattle, Washington State ngày 11 tháng 5 năm 2014.(Photos of the Vesak Day at Co Lam Temple, Seattle City, Washington State on May 11, 2014.)
05/14/2014:Hình ảnh Phật Đản tại Chùa Cổ Lâm, Seattle, Washington State ngày 11 tháng 5 năm 2014.(Photos of the Vesak Day at Co Lam Temple, Seattle City, Washington State on May 11, 2014.)
05/011/2014:Hình ảnh Phật Đản do Thầy Trừng Sỹ thuyết giảng tại Chùa Việt Nam, Seattle, Washington State ngày 10 tháng 5 năm 2014.(Photos of the Vesak Day preached by Thầy Trừng Sỹ at Vietnam Temple, Seattle City, Washington State on May 10, 2014.)

05/05/2014:Pháp Thoại: Ý Nghĩa Phật Đản -Thầy Trừng Sỹ giảng tại Chùa Linh Sơn, Austin, Texas ngày 4 tháng 5, 2014.(Darhma Talk: The Meanings of the Vesak Day by Ven. Thích Trừng Sỹ at Linh Sơn Temple, Austin, Texas on May 4, 2014.)>

05/04/2014:Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Sơn, Austin, Texas ngày 4 tháng 5, 2014.(Ceremony of the Vesak Day at Linh Sơn Temple, Austin, Texas on May 4, 2014.)
05/02/2014:Pháp thoại Phật Đản tại Đạo Tràng Diệu Kiến, Hartford, Connecticut ngày 27 tháng 4 năm 2014(Dharma talk of the Vesak Day at Diệu Kiến Dharma Center, Hartford, Connecticut on April 27, 2014.
05/02/2014:Hình ảnh hoằng Pháp tại thành phố Hartford, tiểu bang Connecticut và thành phố Springfield, tiểu bang Massachusetts vào ngày 25-8/4/14, và hình Ba đi xem sở thú tại San Antonio vào ngày 30/4/14.(Photos of preaching the Dharma in Hartford City, Connecticut and Springfield City, Massachusets on April 25-8/14, and those of Daddy going to zoo in San Antonio on April 4/14.)
04/18/2014:Hình Ảnh "Lễ cầu siêu chư vị hương linh quý Giáo Sư và các bạn hữu của Đại Học Kíến Trúc Sài Gòn dưới sự chứng minh và chủ lễ của Thầy Trừng Sỹ cùng Tăng Ni, và Phật tử Chùa Linh Sơn Austin, TX. - ngày 18 tháng 4, năm 2014(Photos of "Ceremony of praying for dead Propfessors and classmates' souls of Sài Gòn Architecture University under demonstration and ceremony performer of Thầy Trừng Sỹ, along with Monastics, and lay Buddhists at Linh Sơn Temple, Austin, TX. on April 18, 2014.)
04/03/2014:Sinh viên khoa Phật học tại đại học Austin học Phật pháp với Thầy Trừng Sỹ tại Chùa Linh Sơn Duval, Austin, Taxes ngày 3 tháng 4 năm 2014.(Photos of Students of Buddhist Studies of Department at Austin University study the Dharma under Ven. Thầy Trừng Sỹ's guidance at Linh Sơn Temple - Duval, Austin, Taxes on April 3, 2014.
03/22/2014:Video "Hạnh nguyện Quan Âm cứu đời" thầy Trừng Sỹ giảng tại Chùa Linh Sơn Duval - ngày 22 tháng 3, năm 2014(Video of "Action and aspiration of Mother Quan Âm helping the world"
preached by Thầy Trừng Sỹ at Linh Sơn Duval on March 22, 2014.)


03/22/2014:Hình Ảnh "Hạnh nguyện Quan Âm cứu đời" thầy Trừng Sỹ giảng tại Chùa Linh Sơn Duval - ngày 22 tháng 3, năm 2014(Photos of "Action and aspiration of Mother Quan Âm helping the world"
preached by Thầy Trừng Sỹ at Linh Sơn Duval on March 22, 2014.)

02/16/2014:Pháp thoại "Ý NGHĨA CON NGỰA" do thầy Thích Trừng Sỹ giảng tại Chùa Linh Sơn, Leander, TX.(ngày 30/1/2014)Dharma talk "Meanings of the Horse" preached by Ven. Thích Trừng Sỹ at Linh Sơn Temple, Leander, TX on Jan. 30,2014"
02/16/2014: Pháp thoại "Ý nghĩa đầu năm trong mùa xuân Giáp Ngọ-2014" do thầy Thích Trừng Sỹ giảng tại Chùa Tịnh Quang - Dayton, Ohio.(ngày 16-02-2014)Dharma talk "the Meanings of Happy Lunar New Year in the Spring of the year of the Horse - 2014" preached by Ven. Thích Trừng Sỹ at Tịnh Quang Temple, Dayton, Ohio (Feb.16, 2014).
02/16/2014: Hình Ảnh Năm Mới với Thầy Trừng Sỹ tại Chùa Tịnh Quang - Dayton, Ohio (ngày 16-02-2014) Happy Lunar New Year's photos guided by Ven.Thich Trung Sy at Tịnh Quang Temple - Dayton, Ohio - Feb. 16,2014)
02/04/2014: Hình Ảnh Năm Mới Thiền Tập với Thầy Trừng Sỹ tại Chùa Linh Sơn - Austin/Leander, TX (ngày 04-02-2014) Happy Lunar New Year's Meditation Practice photos guided by Ven.Thich Trung Sy at Linh Son Temple, Leander,Texas - Feb. 04,2014)
<!--


7/26/2013: Vía Đức Quan Âm tại Chùa Linh Sơn- Austin, TX - Ceremony of Avalokitesvara at Linh Sơn Temple-Austin, TX

7/2-17/2013: Hoằng Pháp tại Đạo Tràng Phổ Quang và Liên Hoa- Las Vegas -Propagating at Phổ Quang and Liên Hoa Dharma Centers - Las Vegas
5/25-6/2/2013 Hoằng Pháp tại Đạo Tràng Tịnh Quang -Dayton, Ohio -Propagating at Tịnh Quang Dharma Center - Dayton, Ohio
5/19-24/2013: Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Sơn- Austin and Leander, Texas (Buddha's Birthday at Linh Sơn Temple - Austin and Leander, Texas
5/18/2013: Nhìn Phật đản qua con mắt thiền quán -Looking at the Buddha’s Birthday through the Contemplative Eyes-By Ven. Thích Trừng Sỹ
2/18-4/28/2013: Hoằng Pháp tại thành phố Nha Trang --Propagating in Nha Trang City
2/13/2013: Pháp Thoại: Ý Nghĩa Tượng Đức Phật Di Lặc -- Dharma Talk: The meaning of Maitreya Buddha at Linh Sơn Temple-Austin, TX
01/06/2013: Thơ Xuân -- The Spring Poems by Ven. Thich Trung Sy
12/30/2012: Pháp Thoại: Ý Nghĩa Niệm Phật -- Dharma Talk: The meaning of Reciting Buddha's Names at Linh Sơn Temple - Leander, Texas
11/25/2012: Pháp thoại Sám Hối tại Chùa Tịnh Quang, Chùa Phật Bảo Dayton, Ohio -- Dharma talk of Doing Penance at Tịnh Quang Temple, Phat Bao Temple, Dayton, Ohio - by Ven. Thich Trung Sy
09/15/2012: Pháp Thoại: ý Nghĩa Chắp Tay -- Dharma Talk : The meanings of putting one's hands together preached by Ven. Thầy Trừng Sỹ at the An Hoa Hall of Linh Sơn Temple in Austin, Texas.
7/2-17/2013: Hoằng Pháp tại Đạo Tràng Phổ Quang và Liên Hoa- Las Vegas -Propagating at Phổ Quang and Liên Hoa Dharma Centers - Las Vegas
5/25-6/2/2013 Hoằng Pháp tại Đạo Tràng Tịnh Quang -Dayton, Ohio -Propagating at Tịnh Quang Dharma Center - Dayton, Ohio
5/19-24/2013: Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Sơn- Austin and Leander, Texas (Buddha's Birthday at Linh Sơn Temple - Austin and Leander, Texas
5/18/2013: Nhìn Phật đản qua con mắt thiền quán -Looking at the Buddha’s Birthday through the Contemplative Eyes-By Ven. Thích Trừng Sỹ
2/18-4/28/2013: Hoằng Pháp tại thành phố Nha Trang --Propagating in Nha Trang City
2/13/2013: Pháp Thoại: Ý Nghĩa Tượng Đức Phật Di Lặc -- Dharma Talk: The meaning of Maitreya Buddha at Linh Sơn Temple-Austin, TX
01/06/2013: Thơ Xuân -- The Spring Poems by Ven. Thich Trung Sy
12/30/2012: Pháp Thoại: Ý Nghĩa Niệm Phật -- Dharma Talk: The meaning of Reciting Buddha's Names at Linh Sơn Temple - Leander, Texas
11/25/2012: Pháp thoại Sám Hối tại Chùa Tịnh Quang, Chùa Phật Bảo Dayton, Ohio -- Dharma talk of Doing Penance at Tịnh Quang Temple, Phat Bao Temple, Dayton, Ohio - by Ven. Thich Trung Sy
09/15/2012: Pháp Thoại: ý Nghĩa Chắp Tay -- Dharma Talk : The meanings of putting one's hands together preached by Ven. Thầy Trừng Sỹ at the An Hoa Hall of Linh Sơn Temple in Austin, Texas.Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ