Phap Nhan Temple

PHÁP ÂM (MP3)

Xin bấm vào link xem thêm trang Web những bài Pháp thoại của Thầy Trừng Sỹ giảng
(Please click to see more Dharma Talks preached by Ven. Thich Trung Sy )


05/02/2014:Mp3 Pháp thoại Phật Đản do Thầy Trừng Sỹ thuyết giảng tại Chùa Việt Nam, Seattle, Washington State ngày 10 tháng 5 năm 2014.(Mp3 Dharmatalk of the Vesak Day preached by Thầy Trừng Sỹ at Vietnam Temple, Seattle City, Washington State on May 10, 2014. )05/02/2014:Pháp thoại Phật Đản tại Đạo Tràng Diệu Kiến, Hartford, Connecticut ngày 27 tháng 4 năm 2014(Dharma talk of the Vesak Day at Diệu Kiến Dharma Center, Hartford, Connecticut on April 27, 2014.


Pháp thoại "Ý nghĩa đầu năm trong mùa xuân Giáp Ngọ-2014" do thầy Thích Trừng Sỹ giảng tại Chùa Tịnh Quang - Dayton, Ohio.(ngày 16/2/2014)
( Dharma talk "the Meanings of Happy Lunar New Year in the Spring of the year of the Horse - 2014" preached by Ven. Thích Trừng Sỹ at Tịnh Quang Temple, Dayton, Ohio (Feb.16, 2014).)

Pháp Thoại: Thầy Trừng Sỹ giảng về “Phật Tử”, tại Chùa Tịnh Quang, Ohio.
( Dharma talk: Buddhist offered by Thầy Trừng Sỹ at Tịnh Quang Temple, Dayton, Ohio State on May 26, 2013.)

Pháp thoại: Vô Thường là phương pháp tu tập do Thầy Trừng Sỹ giảng tại Chùa Cổ Lâm, thành phố Seattle, tiểu bang Washington ngày 3 tháng 3 năm 2012.
( Dharma talk: Impermanence is the method of cultivation offered by Thầy Trừng Sỹ at Cổ Lâm, Seattle City, Washington State on March 3, 2012.)
Thích Trừng Sỹ Thuyết Trình Đề Tài: "Vua A Dục"
( Dharma talk: Thich Trung Sy's lecture about AsoKa at Co Lam Pagoda, Seattle, Washington 2012.)
Thích Trừng Sỹ giảng ý nghĩa và nguồn gốc của Kinh Dược Sư tại Chùa Cổ Lâm 12/2/2012.
( Dharma talk: Ven. Thich Trung Sy preaches the meanings and originality of the Medicine Sutra at Cổ Lâm Temple, Seattle, Washington State, on February 12, 2012.)
Thầy Trừng Sỹ giảng pháp tại Chùa Hoa Nghiêm với tựa đề Giữ gìn hạt giống Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) tại tiểu bang Virginia tháng 6, năm 2010.
( Dharma talk: Ven. Trừng Sỹ preached the Dharma at Hoa Nghiêm Pagoda with the topic of keeping the seeds of Triple Gem (Buddha, Dharma, and Sangha) in Virginia State on June 10, 2010. )
Pháp thoại: Ba Bữa Ăn Cúng Dường Đáng Nhớ Cho Đức Thế Tôn do thầyTrừng Sỹ giảng tại Chùa Cổ Lâm, thành phố Seattle, tiểu bang Washington Chủ Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2011.
( Dharma talk: Three noteworthy meals offered to the Buddha preached by Thầy Trừng Sỹ at Cổ Lâm Pagoda, Seattle City, Washington State on Sunday, Oct. 2, 2011.)
Pháp thoại: Mối liên hệ giữa thầy và trò, trò và thầy trong giáo dục Phật giáo, Thầy Trừng Sỹ giảng bằng Tiếng Anh tại Sakya Monastery, Seattle, Washington ngày 1/10/2011.
( Dharma talk: Teacher--Student Relationships in Buddhist Education by Ven. Thich Trung Sy. This Dharma talk which is presented by Ven. Thich Trung Sy in the the Annual Regional Buddhist Teachers Meeting at the Sakya Monastery in Seattle hosted by the North West Dharma Association on Saturday, October 1st, 2011. See http://www.northwestdharma.org/news/Fall11/teachers-meeting.php )
Pháp thoại về thiền tập được Thầy Thích Trừng Sỹ trình bày và hướng dẫn cho các sinh viên đại hoc Seattle tại Chùa Cổ Lâm ngày 3 tháng 11 năm 2011 tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ Quốc.
( Dharma talk about meditation practice guided and presented by Ven. Thích Trừng Sỹ to Seattle University Students at Cổ Lâm Pagoda on Thursday, Nov. 3, 2011 in Seattle City, Washington State, USA. )
Pháp thoại: Thầy Trừng Sỹ giảng về Ngày Lễ Thành Đạo của Đức Phật Thích Ca và Thiền Tập tại Nhà Nguyện (Chapel) tại bịnh viện Swidhish ở thành phố Seattle, Washington vào ngày 8-12-2011.
( The Dharma talk about Enlightenment Day of Lord Sakyamuni Buddha and Meditation Practice presented by Ven. Thich Trung Sy at Swidhish hopital Chapel in Seattle city, Washington state on Dec. 8, 2011. )
Pháp thoại: Ý nghĩa của sự chắp tay do thầy Trừng Sỹ giảng tại Hội trường An Hoà - Chùa Linh Sơn, Austin, ngày 15 tháng 9, 2012.
Dharma Talk : The meanings of putting one's hands together preached by Ven. Thầy Trừng Sỹ at the An Hoa Hall of Linh Sơn Temple in Austin on September 15, 2012.
Pháp thoại: Ý nghĩa Niệm Phật A Di Đà tại Chùa Linh Sơn Leander, Austin, TX ngày 30/12/2012. Thầy Thích Trừng Sỹ
( Dharma talk: The meanings of reciting the Buddha's Names at Linh Sơn Temple, Leander/ Austin, TX on December 30, 2012. By Thích Trừng Sỹ )

Pháp thoại được dịch sang tiếng Anh: Thầy Thích Trừng Sỹ giảng “Ý nghĩa Niệm Phật A Di Đà” tại Chùa Linh Sơn Leander, Austin, TX ngày 30/12/2012.
( Dharma talk: The meanings of reciting the Buddha's Names at Linh Sơn Temple, Leander/ Austin, TX on December 30, 2012. By Thích Trừng Sỹ )
THÍCH TRỪNG SỸ GIẢNG VỀ ĐỨC DI LẶC CẦU AN ĐẦU NĂM (Tại Chùa Linh Sơn-Austin vào Mùng Một Tết năm Qúy Tỵ-2013)
(Dharma Talk about Happy Buddha by Ven. Thich Trung Sy at Linh Sơn Temple)
(Thầy Trừng Sỹ Giảng về “Cầu An và Cầu Siêu” tại Chùa Quan Thánh, thành phố Nha Trang.)
(Dharma Talk about Prayings by Ven. Thich Trung Sy at Quan Thánh Temple, Nha Trang City)
(Thầy Trừng Sỹ Giảng về "Sự Lễ Lạy trong Đạo Phật" tại Chùa Thiên Lộc., thành phố Nha Trang.)
(Dharma Talk about Bowings by Ven. Thich Trung Sy at Thiên Lộc Temple, Nha Trang City)
Thầy Trừng Sỹ Giảng về "Cảm nhận sự sống và nhận diện sự chết" tại Chùa Linh Nghĩa vào ngày Chung Thất của Cố Hòa Thượng Thích Như Tịnh
(Dharma Talk about Death and Birth by Ven. Thich Trung Sy at Linh Nghĩa Temple, Nha Trang City)
Xin bấm vào link xem thêm trang Web những bài Pháp thoại của Thầy Trừng Sỹ giảng TIẾNG ANH
(Please click to see more Dharma Talks preached by Ven. Thich Trung Sy)

VIDEOS OF VEN. THICH TRUNG SY'S DHARMA TALKS IN ENGLISH

Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

Website of Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

THÍCH TRỪNG SỸ GIẢNG VỀ ĐỨC DI LẶC CẦU AN ĐẦU NĂM
 (Tại Chùa Linh Sơn-Austin vào Mùng Một Tết năm Qúy Tỵ-2013)


Kính thưa đại chúng Chùa Linh Sơn,

Sau khi tụng Kinh Di Lặc Thầy giảng về ý nghĩa Tượng Đức Phật Di Lặc. 


Đức Di Lặc có 5 đứa trẻ chỉ cho MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN.
Còn có một cái nữa là Ý rất là đúng.
Ý mình không có thấy nên nhờ có ý đi chùa nên mình có mặt ở chùa.
Cùng đến đây với Thầy tu tập, đó là cái ý quyết định dù sao đi nữa mình vẫn ở đây, ở Chùa.
Qúy vị đọc theo Thầy nha:
“Ý dẫn đầu các Pháp,
Ý làm chủ, Ý tạo
Nếu nói hay hành động,
Khổ não sẽ theo sau,
Như bóng không rời hình.”


Như Qúy vị thấy đó:  Ý dẫn đầu các Pháp, nghĩa là nhờ qúy vị có ý đi đến Chùa lạy Phật, tụng Kinh thì cái thân của mình đi theo, nên qúy vị có mặt ở đây. Qúy vị biết rằng vì ý không có hình tướng, mình không thấy  mà mình có tâm tu tập thì mình tới đây.
Nếu mình có cái tâm đi ra siêu thành thì mình đi ra, mình có cái tâm đi về thì mình đi về. Do đó, Đức Phật Di Lặc có 5 đứa trẻ là MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN, nhưng cái Ý là cuối cùng và quan trọng nhất. Vì Ý ở bên trong không ai thấy nhưng Ý làm chủ. Ý chủ động , ý tạo.
“Ý dẫn đầu các Pháp,
Ý làm chủ, Ý tạo
Nếu nói hay hành động,
An lạc sẽ theo sau,
Như bánh xe theo chân con vật kéo.”
Như con bò kéo xe thì cái bánh đi theo sau, giống như ý, tâm mình nghĩ sao thì thân mình làm như vậy.
“Tâm dẫn đầu các Pháp,
Tâm làm chủ, Tâm tạo
Nếu nói hay hành động,
Với Tâm ô nhiễm,
Khổ não sẽ theo sau,
Như bóng không rời hình.”
“Ý dẫn đầu các Pháp,
Ý làm chủ, Ý tạo
Nếu nói hay hành động,
Với Tâm thanh tịnh
An lạc sẽ theo sau,
Như bánh xe theo chân con vật kéo.”
Bây giờ khi mình về Chùa thì khi mình thấy hình Đức Phật Di Lặc thì mình biết là tượng trưng cho: MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN,và Ý.
MẮT: thì sao, có sáng,  có rõ không, nhờ mắt rõ nên mình tụng Kinh được.


Vì mắt rõ nên mình về chùa mình niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ con đọc được nhưng đến khi con 100 tuổi là con không đọc được nữa, muốn tụng Kinh Dược Sư cũng không được, muốn tụng Bát Nhã cũng không đưọc nữa trừ phi mình đã thuộc thôi. Nếu khi mình khoẻ mình về Chùa mở Kinh ra để tụng đó là lúc mắt mình còn sáng. Như hồi nãy mình tụng Kinh đầu năm là cầu cho mình đầu năm cũng khoẻ, giữa năm cũng khoẻ và cuối năm cũng khỏe luôn. Cho nên mắt mình còn sáng là mình còn tụng được Kinh.
Bây giờ, Thầy nói đến TAI đó là nghe.  Ví dụ, bạn mình tụng Đại Bi, niệm “Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát”, thì mình nghe mình tụng theo như vậy. Nhưng trường hợp mình không nghe được,  thì lúc Chư Tăng tụng niệm “Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát”, thì mình không nghe được mình lại niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, cho nên lúc này tai mình không nghe, như vậy không được vì mình tụng khác thì không được. Huống chi ở nhà, người ta nói này, nói kia thì mình nghe không có tốt. Mình về Chùa mình nghe được tiếng Kinh, bạn mình tụng thì tai mình được nghe.
MŨI: ngửi được hương trầm. Qúy vị đọc theo Thầy:
“Hương trong các loài Hoa
Không ngược bay chiều gió,
Nhưng hương người đức hạnh,
Ngược gió khắp muôn phương,
Phương nào con cũng bay.”
Người có tu tập rồi thì có hương an lạc, hương giải thoát.
Ví dụ, ở trong làng, trong xóm, người ta nói, con của Ông Bảy, con của Ông Ba người đó có đạo hạnh lắm, người đó học giỏi lắm, người đó có hiếu với Cha, có hiếu với Mẹ, đó là cái hương đạo đức. Ví dụ, trong gia đình mà Cha mẹ thương con cái, vợ chồng thương yêu nhau. Lúc bấy giờ, nghĩa là hương đạo đức trong gia đình. Ví dụ: người ta nói Cô Ba, Cô Diệu Hoa, Chú Tâm Thành, Chú Minh Hạnh v.v… mà ai hay người ta nghe tiếng là người ta thương liền. Mình mà làm được như vậy, thì gia đình sẽ hạnh phúc, xóm làng hạnh phúc, thì mình đem lại hạnh phúc cho chính mình, mình đem hạnh phúc cho xóm làng. Mình đem an lạc, hoà bình cho số đông, do đó đạo Phật đi đến đâu là đem lại hòa bình và an lạc, giải thoát tới đó. Nên khi Thầy nói với những người Mỹ như vậy thì họ thích lắm. họ liền xá xuống. Cho nên, khi họ tiếp xúc được đạo Phật thì tâm họ hiền ra.
Ví dụ: trong gia đình mà vợ chồng có nói to tiếng, lớn tiếng với nhau, thì mình là Phật tử mình sẽ khuyên sao ba, má nói lớn tiếng vậy, sao má hay ba nói con nặng quá v.v… do đó, mình là Phật tử mình nên khuyên vợ chồng, con cái sống hòa thuận nhau… Khi gia đình sống cuộc sống hạnh phúc, thì xã hội, xóm làng sống hạnh phúc.  “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Qúy vị thấy đó, nếu qúy vị có tu thì qúy vị sẽ có chất an lạc và sẽ góp phần cho xóm làng, xã hội được hạnh phúc rất là nhiều. Lúc đó, sẽ không còn xã hội khó khăn, cướp bóc hay làm những điều ác v.v…
Mình là nguời Phật tử, mình là thành viên làm cho gia đình hạnh phúc, làm cho xóm làng và cả địa phương đều hạnh phúc.
Bây giờ Thầy nói đến LƯỠI. Ví dụ, nếu qúy  vị không đến đây tụng Kinh, lạy Phật thì qúy vị gặp người nào đó, mình sẽ nói ‘hồi nãy tôi mới đi siêu thành,  thì qúy sẽ nói chuyện này chuyện kia’ v.vv… Nhưng nếu qúy vị đến đây thì qúy vị sẽ nói là mới gặp Thầy Trừng Sỹ tụng Kinh, giảng Pháp thì lúc đó lưỡi mình nói được điều hay, tụng được điều hay.
Như vậy, đối với MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, mà mình thấy có lợi thì mình làm.
Bây giờ đến THÂN, khi mình còn khoẻ nên mình lạy mình đi bước nào niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ bước nào, bước  nấy đều khoẻ. Mình tu tập được khỏe như vậy thì tâm mình an. Khi tâm an thì thân an. Lúc này cái Ý xuất hiện.
MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN,và Ý.
Vậy qúy vị nên hiểu rõ và nhớ ý nghĩa của Đức Phật Di Lặc là gì nha.
Năm đứa trẻ tượng trưng cho MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN,và một còn đứa trẻ là  tượng trưng cho Tâm và Ý. Và Tâm và Ý thì không thấy nhưng rất là quan trọng là dẫn đầu các Pháp, khi mình muốn về Chùa là mình về chùa lạy Phật, còn khi mình muốn thắp cây hương là mình thắp cây hương để cúng Phật, cũng vậy tâm mình sáng suốt thì mình sáng suốt. Khi cái ý hiện ra, mình có cái tâm thành thì nó hiện ra, mình có tâm thành ăn chay, 30 mùng Một, tháng mình ăn chay 4 ngày, có tháng mình ăn chay 4 bữa, 10 ngày, rồi Tháng 4, tháng 7 mình niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ con xin phát nguyện ăn cả tháng.


Qúy vị để ý là khi lớn lên rồi ai tu người nấy chứng, ai làm người nấy hưởng, rồi khi mình ra đi là không ai làm cho ai được hết đó. Khi mình bị bịnh mình niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ xin cho con hết bịnh để con tụng Kinh niệm Phật, chứ nếu mình ra đi mà mình không biết được Phật, Pháp, Tăng gì hết.
Khi qúy vị đi Chùa biết được Đức Phật Di Lặc thì qúy vị niệm ‘Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật’
Nhân Mùng Một Tết năm Qúy Tỵ-2013
Thầy cầu chúc đại chúng thân tâm luôn an lạc đầu năm, giữa năm, và cuối năm đều có Đức Di Lặc trong tâm. 
Qúy vị đọc theo Thầy:

“Không làm các điều ác,
Hãy làm các việc lành
Giữ Tâm ý trong sạch
Là lời chư Phật dạy.”
“Not to do evil,
To do the good,
To purify the MIND
That is teaching of the Buddha”

(Xin mời Qúy Vị bấm vào đây để nghe mp3)
(Please click play to listen to MP3)
Ý Nghĩa Đức Phật Di Lặc

Di Lặc truyền đạo khắp nơi
Đến tận khu phố vùng trời Austin
Linh Sơn phước báu được liền
Mùa Xuân Qúy Tỵ, Thầy Hiền đến đây
Ban cho nụ cười Pháp hay
Chúng con tri ân vị Thầy, lành thay!
Vào Mùng Một Tết năm nay,
Thầy đến giảng Pháp thật hay, nhiệm mầu.
Tụng Kinh Di Lặc nguyện cầu
Cho cả đại chúng, những câu an lành
Đầu, giữa, và cuối cả năm
Từ nhỏ đến lớn trọn năm kiết tường.
Mọi người hạnh phúc tình thương,
Cho cả đại chúng Linh Sơn nơi này.
Đã gần hai mươi năm nay
Linh Sơn hoàn tất dựng xây ngôi chùa
Nhờ Thầy, tụng niệm sớm trưa
Chùa của phước huệ, cũng vừa từ bi.
Bao năm mộng ước hộ trì
Hoằng dương Phật Pháp, Thầy đi giảng liền
Gieo duyên Phật Pháp khắp miền
Để đem Chánh Pháp, lưu truyền khắp nơi
Thầy nguyện đem đạo vào đời
Giáo hóa, cứu độ những người khổ đau.
Linh Sơn được Pháp nhiệm mầu,
Cho người thức tỉnh mau mau quay về.
Mọi người hết hẳn si mê
Nương tựa Tam Bảo, bốn bề tịnh thanh.
Đức Phật Di Lặc hạ sanh
Vào Mùng Một Tết an lành khắp nơi.
Thầy Trừng Sỹ giảng những lời
Đức Phật Di Lặc tuyệt vời làm sao!Trước hết, Di Lặc thế nào?
Có Năm đứa trẻ chỉ vào nơi đây
MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, và THÂN.
Còn một cái nữa Ý tâm rõ ràng.
Ý mình không thấy ẩn tàng
Nếu có Ý đến đạo tràng Chùa đây
Thì ta có mặt nơi này,
Cùng nhau đến đây với Thầy tập tu,
Là ý quyết định ở Chùa
Dù sao đi nữa vân du nơi này,
Qúy vị đọc theo Thầy nha:
 “Như Ý làm chủ, Ý này tạo ra.
Ý dẫn đầu các Pháp mà,
Nếu nói hành động, Ý tà nhiễm ô,
Khổ não liền sẽ theo sau,
Như bóng không rời hình nhau như vầy.”
Như Qúy vị thấy đó rằng:
Ý dẫn đầu các Pháp, đây nghĩa là
Nhờ qúy vị có ý là
Đến Chùa lạy niệm Phật, và tụng Kinh
Thì chính cái thân của mình
Dẫn dắt qúy vị hiện tiền ở đây.
Cho nên Qúy vị biết này
Vì ý không hình tướng hay sắc màu,
Tuy mình không thấy nhưng mà
Có tâm tu tập tới ngay đạo tràng
Nếu tâm đi ra siêu thành
Mình có tâm đó thì mình đi ra,
Và nếu mình có cái tâm
Mong muốn trở về thì ta đi về.
Đức Phật Di Lặc linh thiêng
Có 5 đứa trẻ diệu huyền nghĩa chân
MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, và THÂN,
Nhưng Ý cuối cùng và quan trọng này.
Ý ở trong không ai hay
“Nhưng Ý làm chủ, Ý này tạo ra.
Ý dẫn đầu các Pháp mà,
Nếu nói hành động hay là tịnh tâm,
An lạc liền sẽ theo sau,
Như bánh xe theo cái chân vật này.”
Bây giờ đến cái chân Tâm
“Như Tâm làm chủ, Tâm này tạo ra.
Tâm dẫn đầu các Pháp mà,
Nếu nói hành động, tâm tà nhiễm ô,
Khổ não liền sẽ theo sau,
Như bóng không rời hình nhau như vầy.”
MẮT: sáng thì mình vui thay,
Nhờ có mắt sáng mình hay được nhiều.
Mắt rõ nên mình tụng Kinh.
Vì có mắt rõ nên mình về đây:
Nam Mô Phật A Di Đà,
Bây giờ con đọc được là quá vui
Nhưng khi con trăm tuổi đời
Là con không đọc được rồi Phật ơi!
Không tụng được Kinh Dược Sư
Chỉ tụng Bát Nhã là từ trong tâm.
Nếu khi mình mở Kinh ra
Để tụng đó là mắt ta sáng ngời.
Như tụng Di Lặc vừa rồi
Nguyện cho mình cả năm trời khỏe luôn.
Cho nên mắt mình sáng hơn
Tụng được Kinh là mình còn rất may.
Bây giờ, Thầy nói đến TAI
Khi mình vẫn có đó là được nghe
Ví dụ, Thầy tụng Đại Bi,
Khi niệm “Nam Mô Đại Bi” 3 lần
Mình nghe được tụng theo vầy.
Nhưng trường hợp mình không hay nghe gì,
Khi niệm “Nam Mô Đại Bi
Hội Thượng Phật Bồ Tát”, thì không nghe
Nên mình lại niệm Phật là
“Nam Mô Phật A Di Đà”, như đây.
Tai mình không nghe lúc này,
Mình tụng niệm khác như vầy không hay.
Khi ai nói kia, nói này,
Thì tai mình nghe không hay tốt gì.
Về Chùa mình nghe tiếng Kinh,
Bạn mình tụng, thì tai mình được nghe.
MŨI: ngửi được hương trầm nè.
Bây giờ, qúy vị đọc theo như Thầy:
“Hương ở trong các loài Hoa
Không ngược bay chiều gió và bay xa,
Nhưng hương người đức hạnh là,
Ngược gió khắp muôn phương và rừng cây,”
Nên phương nào con cũng bay,
Người có tu tập có ngay hương trầm,
Hương an lạc, giải thoát tâm.
Ví dụ, ở trong xóm làng, xung quanh,
Người ta nói, con Ông Ba
Con của Ông Bảy, rất là đạo tâm.
Người đó hiếu với Mẹ Cha,
Người đó giỏi lắm cả nhà đều thương
Chính vì người ấy có hương
Cái hương đạo đức, tình thương gia đình.
Ví dụ, trong một gia đình
Cha mẹ, con cái, vợ chồng thương nhau.
Ví dụ: ai nói Cô Ba,
Chú Tâm Thành, Cô Diệu Hoa, hay là
Chú Minh Hạnh ở đây mà
Ai nghe tiếng là người ta thương liền.
Làm được như vậy an nhiên,
Xóm làng Hạnh phúc, gia đình an vui,
Mình đem hạnh phúc cho đời,
Cho mình, cho đạo, những người xung quanh.
Mình đem hoà bình, an lành
Đạo Phật đi đến đâu là an vui
Đem lại hòa bình, thắm tươi
Đem đến giải thoát, cuộc đời thảnh thơi.
Nên khi Thầy nói những người
Âu Mỹ như vậy họ cười thích ngay.
Họ liền xá xuống như vầy.
Đạo Phật làm tâm hiền ngay mau dần.
Ví dụ: gia đình tình thân
Vợ chồng to tiếng nói gần nói xa
Mình sẽ khuyên với má ba,
Sao má, ba nói như là cãi nhau.
Chúng mình sống hòa thuận nhau…
Phật tử chúng ta nguyện cầu Hồng Danh
“Nam Mô Đức Phật Di Đà”.
Do đó, xã hội, xóm làng bình yên
Tu hành hạnh phúc rất nhiều
Không tu, qúy vị sẽ phiền não luôn
Nếu tu mình giúp địa phương,
Gia đình, xã hội, xóm phường, hân hoan.
LƯỠI là Thầy nói lời vàng.
Nếu mình không đến đạo tràng tụng Kinh,
Khi ấy, gặp ai thì mình,
Sẽ nói ‘hồi nãy mới đi siêu thành,
Nếu mình không có tu hành
Thì mình sẽ nói chuyện này chuyện kia
Nhưng nếu mình đến đây thì
Gặp Thầy Trừng Sỹ tụng Kinh diệu huyền
Nghe Thầy giảng Pháp linh thiêng
Lúc đó, lưỡi mình nói nhiều điều hay.
MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, như vầy,
Mình thấy có lợi mình làm thành tâm.
Bây giờ Thầy giảng đến THÂN,
Khi mình còn khoẻ nên gần chúng Tăng
Mình lạy từng bước an lành
‘Nam Mô Đức Phật Di Đà’, liên hoa
Bước nào, bước  nấy khoẻ nha.
Mình tu tập được như vầy tâm an.
Khi tâm an thì thân an.
Lúc này, cái Ý hiện ra ngay liền.
Hiểu, nhớ ý nghĩa linh thiêng
MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN, liền Ý đây.
Đức Phật Di Lặc như vầy.
Năm trẻ tượng trưng trên đây nhiệm mầu
MẮT, TAI, MŨI, LƯỠI, và THÂN
Đứa trẻ tượng trưng Ý, Tâm hiện bày.
Và Tâm Ý của mình đây
Tuy rằng không thấy nhưng quan trọng này
Ý dẫn đầu các Pháp đây,
Khi muốn về Chùa gặp Thầy, hôm nay
Về chùa mình lạy Phật ngay,
Khi mình muốn thắp hương nhang cúng dường
Là Ý mình thắp cây hương,
Dâng lên để cúng Phật đường, trầm thơm
Cũng vậy mình sáng minh tâm,
Khi mình có cái tâm thành, hôm nay
Thì tâm của mình diễn bày
Liền có cái ý hiện ra như vầy
Mình có tâm thành ăn chay,
Mỗi tháng, 4 ngày, 6 ngày, thập trai
Tháng 4, tháng 7, ăn chay,
‘Nam Mô Phật A Di Đà’, chứng minh
Con xin phát nguyện tâm linh,
Ăn chay cả tháng, cứu sinh muôn loài,
Ta biết khi lớn lên rồi
Ai tu người nấy chứng thôi, chính là
Ai làm người nấy hưởng nha,
Khi mình ra đi thật là cô đơnĐó là kiếp sống vô thường
Nếu mình niệm Phật thường hơn mọi người
Ra đi mình nở nụ cười
Lúc ấy, mới thấy cuộc đời an nhiên.
Do nhờ công đức sinh tiền
Cho con chứng được về miền Lạc Bang
Mùng Một Di Lặc hạ sanh
Chúng ta cầu nguyện tâm thành an vui.
Đức Phật ban phát nụ cười
Cho con sức khoẻ thắm tươi hằng ngày.
Đây là lời chúc của Thầy
Chúc cho đại chúng năm nay tốt lành
‘Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh
Di Lặc Tôn Phật’ độ sanh muôn loài.Bây giờ xin đọc theo Thầy
Câu Kinh Pháp Cú sau đây ba lần:

Không làm các việc ác tâm,
Chỉ làm những việc đức lành, thiện căn
Hãy giữ Tâm ý tịnh thanh

Lời Chư Phật dạy rất lành, rất hay” 

(Tâm Nguyên phổ thơ theo bài Pháp Thoại Phiên tả "Ý Nghĩa Đức Phật Di Lặc" của Thầy Trừng Sỹ.)


The meaning of Maitreya Buddha
(Translation from Ven. Thich Trung Sy’s Dharma talk.)

On Maitreya Buddha’s Statue there are five children who present for EYE, EAR, NOSE, TONGUE, and BODY.
One more child presents for meaning of MIND.
MIND which cannot be seen, but thanks to our mind of coming to the temple, we present right here in this Pagoda.
You are coming here together to practice with me, it is the idea however we decide to be right here, in Pagoda.
You read after me these following sentences:
"The MIND leads all Dharma Doors,
The MIND is the master, the MIND acts
If you speak or act,
Suffering will follow you,
As your image and its shadow go together. "

As you can see: The MIND leads all Dharma Doors, it means that because you have the intention to go to the Temple of reciting Lord Buddha’s Names, your bodies follow you, and you present right here. You know that because the MIND has no form, we do not see it, but we have the MIND to practice, so we come here.


If our mind has an idea to go out to the super market, then we go out, and if our mind has an idea to go home then we go home. Therefore, on Maitreya Buddha’s Statue there are five children who present for EYE, EAR, NOSE, TONGUE, and BODY, but the MIND is the last and the most important thing of all. Since the MIND is inner and nobody sees it but The MIND is the master. The MIND acts or creates something.
"The MIND leads all Dharma Doors,
The MIND is the master, the MIND acts
If you speak or act,

With pure MIND,
Peacefulness will follow you,
As the wheel follows the animal pulling the cart. "
As a cow pulls the cart, and the wheel follows the cow, and whatever our mind thinks, our body will follow our mind as well.
"The HEART leads all Dharma Doors,
The HEART is the master, the HEART acts
If you speak or act,
With impurity thoughts,
Suffering will follow you,
As your image and its shadow go together. "
Or:
"The MIND leads all Dharma Doors,
The MIND is the master, the MIND acts
If you speak or act,

With pure MIND,
Peacefulness will follow you,
As the wheel follows the animal pulling the cart. "
Now when we come to the temple, then we see the Maitreya Buddha's statue, we know that five children stand for: the EYE, EAR, NOSE, TONGUE, BODY, and MIND.
EYES: we have bright and clear eyes, thanks to our clear eyes, we can read or recite Sutra.
Because our eyes are still clear, we can come to the temple and recite: Namo Amitabha Buddha, now we can read Sutra but until we will be the age of 100, we cannot read anymore, if we want to read Sutra of Medicinal Master, we cannot read that Sutra. And unless we learn by heart the Sutra of Prajna, we can recite this Sutra.  
If when we are healthy, we come to the Pagoda to open Sutra to chant, our eyes are still clear and bright. As we recite the Sutra at the beginning of the year, that means we pray for us to have health from the beginning to the end of this as well. So our eyes are clear, we can read Sutra.
Now, I refer to EAR that is hearing. For example, our friends or monks recite the Great Compassion Sutra, they recite "Namo Great Compassion the Supreme Buddha Bodhisattva", and then we can follow them because we can hear their voices in such proceedings. But in the case our ears are not able to hear well, the monks chant "Namo Great Compassion the Supreme Buddha Bodhisattva", then we do not hear well so we will recite "Namo Amitabha Buddha", so this time our ears are not hearing, it is not right because we cannot recite different from their Sutra. At home, it is not good if we hear someone say this, say that. If we come to the Pagoda, we can hear the sound from Sutra, and whatever our friends recite we can hear that well.

NOSE: is to smell the incense. You read after me:
“Fragrance in species of flowers,
Not flying against directions of the wind,
But fragrance of virtuous persons,
Against the wind, it still flies.
So we can fly any direction."
Those who cultivate well then they will have fragrance of peacefulness and freedom.
For example, in the village or city, in the neighborhood, people say that the son or daughter of Mr. Seven or of Mr. Three who is a very virtuous person, a very good student, he or she is pious to the Father and to Mother, it is virtuous fragrance. For example, in a family where there are parents and children, husband and wife who love each other. At that time, it is the meaning of virtuous fragrance in the family.
For example, it is said there are Miss Three or Dieu Hoa, Uncle Tam Thanh or Minh Hanh, etc. These kind persons are popular to everyone, so people hear their names they will love them at once. If we do like that, our family and villages will be happy, we bring happiness for ourselves, and to the village. We bring peace to the many so wherever Buddhism comes; there is peace and happiness, and liberation. When I spoke to the American people like that, they liked it very much, and then they bowed down immediately. So, when they contact to Buddhism, they open their hearts gently to everyone.
For example, in the family, husband and wife talk together in a loud voice, quarrel loudly with together, and because we are Buddhists we would recommend father and mother not to quarrel like that or not to say something loudly to your children... so Buddhists should recommend that the spouses, children, live in harmony together ... When the family live a happy life, then social and villages are happy as well.
"Namo Amitabha Buddha".
You see, if you cultivate well, you will have peacefulness and will contribute to the village, social happiness very much. At that time, there will be no social difficulties, looting or evil, etc.
We are Buddhists to make our family members, and our local villages happy as well.
Now I refer to the TONGUE. For example, if you do not come here to bow or recite Lord Buddha’s names, then you meet someone, you would say 'I just went super market’, or you will talk about other stuff  etc... But if you come here, you will say that you just met me, Ven. Thich Trung Sy, who recites Sutra, preaches, and then your tongue will speak or recite good things.
Thus, for the EYE, EAR, NOSE, TONGUE, we should do something benefit to everyone.


Now I talk about BODY, when we are healthy, we walk one step by step to recite 'Namo Amitabha Buddha' well; all of our steps are healthy. We practice so healthy, and then our heart is peaceful. When our mind and body are peaceful, at this time, the MIND appears.
EYE, EAR, NOSE, TONGUE, BODY and MIND.
So you should understand and remember what the meaning of Maitreya Buddha is.
As five children symbolize for the EYE, EAR, NOSE, TONGUE, and BODY, and one more child is a symbol of heart or MIND. And heart or MIND is not visible but it is important to lead all Dharma doors, when we want to go to the Temple, we come to the temple to bow Buddha, and when we want to lit incense, we lit incense to offer the Buddha, so we have wisdom when our MIND is clear. When we have a good idea coming up, our good heart or MIND comes out, we have good heart to be a vegetarian in 4, 6 or 10 days monthly, and then in April, July of Lunar year we recite 'Namo Amitabha Buddha' we would vow to eat vegetable for the whole month.
You notice that when you grow up and know that if someone who cultivates well, will get enlightened or someone who works well will enjoy from his works, and when we leave or die, no one does for us anything. When we get sick, we recite 'Namo Amitabha Buddha!, please help me to be healthy so we can recite Buddha’s Names', but if we die, and then we do not know anything about the Buddha, Dharma,  and Sangha.
When you understand the meaning of the Maitreya Buddha, you recite 'Namo Maitreya Buddha'
And now you repeat after me the following Dharma verses 3 times:
“Not to evil,
To do the good,
To purify the MIND
That is teaching of the Buddha”

Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ