Phap Nhan Temple

BÀI VIẾT-WRITINGS

Xin bấm vào link xem thêm trang bài của Thầy Trừng Sỹ
(Please click to see more writings of Ven. Thich Trung Sy )
Mối liên hệ giữa thầy và trò, trò và thầy trong giáo dục Phật giáo, Thầy Trừng Sỹ giảng bằng Tiếng Anh tại Sakya Monastery, Seattle, Washington ngày 1/10/2011.
( Dharma talk: Teacher--Student Relationships in Buddhist Education by Ven. Thich Trung Sy. This Dharma talk which is presented by Ven. Thich Trung Sy in the the Annual Regional Buddhist Teachers Meeting at the Sakya Monastery in Seattle hosted by the North West Dharma Association on Saturday, October 1st, 2011. See http://www.northwestdharma.org/news/Fall11/teachers-meeting.php )
Làm thế nào để trở thành những thành viên tốt trong gia đình tại Đại Học Seattle, Washington ngày 25/05/2011.
( How to become good members in family by Ven. Thich Trung Sy at Seattle University, Washington on May, 25, 2011. )
Làm thế nào để trở thành những thành viên tốt trong gia đình tại Đại Học Seattle, Washington ngày 25/05/2011.
( How to become good members in family by Ven. Thich Trung Sy at Seattle University, Washington on May, 25, 2011. )
Giao lưu Phật pháp
( Buddha Dharma exchange by Ven. Thich Trung Sy. )
Truyền thống An Cư trong đạo Phật
( The Tranquil Dwelling Tradition in Buddhism by Ven. Thich Trung Sy. )
Hòa thượng Tâm Trí, Minh Châu, Viên Dung, vị “Sư – Thầy” tài đức vẹn toàn
( The Most Venerable Tâm Trí, Minh Châu, Viên Dung, perfectly talented and virtuous Monk – Teacher by Ven. Thich Trung Sy. )

Thích Trừng Sỹ Thuyết Trình Đề Tài: "THIỀN"
( Dharma talk: Thich Trung Sy's lecture about Meditation. The topic is presented in the Class Room 118 - Lone Star College-CyFair 9191 Barker Cypress Road, Cypress, TX 77433 - 281.290.3200.)


Thích Trừng Sỹ VIẾT Đề Tài: "GIÁO DỤC THIỀN ĐỊNH"
( EDUCATION OF MEDITTATION IN VIETNAMESE by Ven. Thich Trung Sy)


Thích Trừng Sỹ viết Đề Tài: "GIÁO DỤC THIỀN ĐỊNH" bằnt tiếng Anh
( EDUCATION OF MEDITTATION IN ENGLISH by Ven. Thich Trung Sy)


MẶC GIANG CHẤT HOA TRONG THƠ
( “Flowery Substance" in Mặc Giang’s poetry by Ven. Thich Trung Sy.)

Mẹ Hiền Quan Thế Âm
( Compassionate Mother Quan Thế Âm by Ven. Thich Trung Sy.) • MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM--- (COMPASSIONATE MOTHER QUAN THẾ ÂM)


 • Điều Cần biết Trước Khi Du học tại trường Đại Học Delhi, Ấn Độ
  ( Things that you need to know before you attend to Delhi University in India (in Vietnamese)by Ven. Thich Trung Sy.)
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Please Click to watch videos of Ven. Thich Trỹng Sỹ's writings:


  1. 2

   CẢM NIỆM ÂN SƯ CỦA GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG THÍCH NHƯ TỊNH - ThichTrungSy

   by Hoa Trai Tu Hoc 286 views

   CẢM NIỆM ÂN SƯ CỦA GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG THÍCH NHƯ TỊNH-Ven. Thích Trừng Sỹ
   Feeling of the late Master's gratitude-by Ven. Thích Trừng Sỹ…
  2. 3

   ĐẠO TỪ - Dharma Talk By Ven. Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 74 views

   ĐẠO TỪ - Thích Trừng Sỹ
   (Trích trong bài "Cảm Niệm Ân Sư"…
  3. 4

   AWAKENING TEACHINGS TO DEAD AND LIVING PEOPLE-Translated by Ven. Thích Trừng Sỹ

   by Hoa Trai Tu Hoc 76 views
   NHỮNG LỜI KHAI THỊ CHO NGƯỜI CÒN VÀ NGƯỜI MẤT (AWAKENING TEACHINGS TO DEAD AND LIVING PEOPLE) - Translated by Ven. Thích Trừng Sỹ
  4. 5

   Truyền Thống An Cư-The Tranquil Dwelling Tradition in Buddhism-Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 89 views

   http://phapnhan.blogspot.com/2012/09/the-tranquil-dwelling-t­radition-in.html
   http://thichtrungsy1.blogspot.com/p/the-tranquil-dwelling-tr­adition.htm…
  5. 6

   Hòa thượng Minh Châu-The Most Venerable Minh Châu- by Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 187 views

   Hòa thượng Tâm Trí, Minh Châu, Viên Dung, vị "Sư -- Thầy" tài đức vẹn toàn.
   The Most Venerable Tâm Trí, Minh Châu, Viên Dung, perfectly talented and virtuous Monk -- Teacher. - by Ven. Thich Trung Sy…
  6. 7

   Tam Quy và Năm Điều Tỉnh Thức - Thích Trừng Sỹ

   by Hoa Trai Tu Hoc 236 views
   Pháp thoại: Ba Nương Tựa (Phật, Pháp, và Tăng) tại Chùa Cổ Lâm do thầy Thích Trừng Sỹ thuyết trình cho khoảng 25 học sinh trung học, Seattle, Washington vào ngày 12 tháng năm, năm 2012. …
  7. 8

   Ánh Sáng Giác Ngộ-The Light of Enlightenment -by Ven. Thích Trừng Sỹ

   by Hoa Trai Tu Hoc 385 views
   Ánh sáng giác ngộ qua cái nhìn của Bồ Tát Tất Đạt Đa (The Light of Enlightenment through Bodhisattva Siddhārtha's vision) by Ven. Thich Trung s…
  8. 9
   WATCHED

   Cúng Dường-Three noteworthy meals offered to the Buddha preached by Thầy Trừng Sỹ

   by Hoa Trai Tu Hoc 39 views
   Pháp thoại: Ba Bữa Ăn Cúng Dường Đáng Nhớ Cho Đức Thế Tôn do thầyTrừng Sỹ giảng tại Chùa Cổ Lâm, thành phố Seattle, tiểu bang Washington Chủ Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2011.…
  9. 10

   Peace teachings quoted from Ven. Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 177 views

   Peace teachings quoted from Ven. Thich Trung Sy
   Những lời dạy hòa bình được trích dẫn từ Thầy Trừng Sỹ…
  10. 11

   The Buddha-The Embodiment of Peace - By Ven. Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 35 views

   Đức Phật-Hiện Thân của Hoà Bình- By Ven. Thich Trung Sy
   This writing "The Buddha-the Embodiment of Peace"…
  11. 12

   Năm Điều Tỉnh Thức-Five Awakening Things-by Ven. Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 30 views

   Năm điều Tỉnh Thức được trích trong "Đức Phật-Hiện Thân của Hoà Bình"
   Five Awakening Things quoted from "The Buddha-the Embodiment of Peace"…
  12. 13

   Giáo Dục Thiền Định - Education of Meditation-Concentration by Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 93 views

   Giáo Dục Thiền Định - Education of Meditation-Concentration
   by Thich Trung Sy…
  13. 14

   Brief history of Lord Sakyamuni Buddha - by Ven. Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 100 views

   Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt -Thích Trừng Sỹ
   Brief history of Lord Sakyamuni Buddha - by Ven. Thich Trung Sy…
  14. 15

   The Happy Spring (Xuân Hạnh Phúc)- Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 30 views

   The Happy Spring (Xuân Hạnh Phúc)- Thich Trung Sy
   This writing is read in English…
  15. 16

   Mẹ Hiền Quan Thế Âm-Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 138 views

   Mẹ Hiền Quan Thế Âm_Thich Trung Sy
   Compassionate Mother Quan Thế Â…
  16. 17

   Xuân Hạnh Phúc(HappySpring)-Hoa Từ Bi (Flowers of Compassion)-Thich Trung Sy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 145 views
   These are two poems by Ven. Thich Trung Sy from his writings "The Happy Spring" and "Mac Giang-Flowery Substance in His Poem…
  17. 18

   Năm Điều Tỉnh Thức-Five Awakening things-Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 124 views

   Năm Điều Tỉnh Thức-Five Awakening things-Thich Trung Sy
   Trích Trong (Đức Phật-Hiện Thân của Hoà Bình)…
  18. 19

   Thich Trung Sy - Spring Writings

   by Hoa Trai Tu Hoc 37 views

   Những câu và đoạn văn được trích dẫn từ các bài viết về Xuân củaThích Trừng Sỹ.
   (Sentences and paragraphs quoted from Thich Trung Sy's Writings about Spring)…
  19. 20
   WATCHED

   Teacher-Student Relationships in Buddhist Education - Ven. Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 100 views

   Mối liên hệ giữa thầy và trò, trò và thầy trong giáo dục Phật giáo
   http://giaoducphatgiaophapnhan.blogspot.com…
  20. 21

   Spring Through the Contemplative Eye_English_Thich Trung Sy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 28 views

   Spring Through the Contemplative Eye_English-Thich Trung Sy
   EMAIL: THICHTRUNGSY2002@YAHOO.COM …
  21. 22

   Xuan Qua con mat Thien quan2new_VN_Thich Trung Sy_nhacthien.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 21 views

   Nhìn Xuân Qua Con Mắt Thiền Quán
   Ven. Thích Trừng Sỹ…
  22. 23

   Thích Trừng Sỹ đọc Cảm Niệm Ân Sư - Master's grateful feelings - chùa Cổ Lâm

   by Hoa Trai Tu Hoc 164 views

   Cảm Niệm Ân Sư-Master's grateful feelings
   Đại Đức Thích Trừng Sỹ đọc Cảm Niệm Ân Sư Mùa An Cư Kiết Hạ (5/7-18/7-2011) vào ngày 17-7-2011 tại Chùa Cổ Lâm Seat…
  23. 24
   WATCHED

   Meditation Practice-Thiền Tập -Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 127 views
   Meditation Practice-Thiền Tập -Thich Trung Sy…
  24. 25
   WATCHED

   Teacher--Student Relationships in Buddhist Education-ThichTrungSy

   by Hoa Trai Tu Hoc 156 views

   Mối liên hệ giữa thầy và trò, trò và thầy trong giáo dục Phật giáo
   Teacher--Student Relationships in Buddhist Education…
  25. 26

   Lịch Sử Đức Phật Thích Ca tóm tắt_nhạc thiền_Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 217 views

   Lịch Sử Đức Phật Thích Ca tóm tắt_nhac thien_Thich Trung Sy
   Brief history of Lord Sakyamuni Buddha …
  26. 27

   Mẹ Hiền Quan Thế Âm_Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 459 views

   Mẹ Hiền Quan Thế Âm_Thich Trung Sy
   Compassionate Mother Quan Thế Âm…
  27. 28

   Xuân Hạnh Phúc (The Happy Spring)- By Ven. Thích Trừng Sỹ

   by Hoa Trai Tu Hoc 149 views

   Xuân Hạnh Phúc (The Happy Spring)
   By Ven. Thích Trừng Sỹ …
  28. 29

   Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt_ThichTrungSy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 4,542 views

   Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt
   Thích Trừng S…
  29. 30

   Thich Trung Sy delivered Master grateful feelings.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 87 views
   Đại Đức Thích Trừng Sỹ đọc Cảm Niệm Ân Sư Mùa An Cư Kiết Hạ (5/7-18/7-2011) vào ngày 17-7-2011 tại Chùa Cổ Lâm Seattle-Washingto…
  30. 31

   Cảm Niệm Ân Sư_Master grateful feelings_chùa Cổ Lâm_Thich Trung Sy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 22 views

   Đại Đức Thích Trừng Sỹ đọc Cảm Niệm Ân Sư Mùa An Cư Kiết Hạ (5/7-18/7-2011) tại Chùa Cổ Lâm Seattle-Washington
   Ven. Thich Trung Sy delivered Master's grateful feelings in Summer Retreat (Vassa Vassa) on July 17, 2011 at Co Lam Pagoda…
  31. 32

   Cảm Niệm Ân Sư _Thích Trừng Sỹ

   by Hoa Trai Tu Hoc 119 views

   Đại Đức Thích Trừng Sỹ đọc Cảm Niệm Ân Sư Mùa An Cư Kiết Hạ vào ngày 17/7-2011 tại Chùa Cổ Lâm Seattle-Washington
   Ven. Thich Trung Sy delivered Master's grateful feelings in Summer Retreat (Vassa Vassa) on July 17, 2011 at Co Lam Pagod…
  32. 33

   Mac Giang_Chat Hoa Trong Tho_Part Two_Thich Trung Sy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 25 views

   MẶC GIANG - CHẤT HOA TRONG THƠ
   Mặc Giang - Flowery Substance in His Poe…
  33. 34

   Mac Giang Chat Hoa Trong Tho part1One Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 29 views

   MẶC GIANG - CHẤT HOA TRONG THƠ
   Mặc Giang - Flowery Substance in His Poe…
  34. 36

   Thich Trung Sy Education of Meditatation partThree

   by Hoa Trai Tu Hoc 25 views

   Education of Meditation-Concentration Part Two
   Ven. Thích Trừng S…
  35. 37

   Thich Trung Sy_Education of Meditation_PartTwo.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 24 views

   Education of Meditation-Concentration Part Two
   Ven. Thích Trừng S…
  36. 38

   ThichTrungSy Education of Meditaion partOnenew

   by Hoa Trai Tu Hoc 14 views

   Education of Meditaion Concentration part One
   Ven. Thích Trừng Sỹ…
  37. 39

   ChuyenPhapLuanEnglish_0001.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 33 views

   See "Dhammacakkapavattana Sutta"
   Xem Kinh Chuyển Pháp Luâ…
  38. 40

   The Specific Characteristics of the Sea in the Buddha Dharma part5to8 Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 42 views

   Những Tính Đặc Thù của Biển trong Phật Pháp
   The Specific Characteristics of the Sea in Buddha Dharma (part5to8)…
  39. 41

   The Specific Characteristics of the Sea in the Buddha Dharma part1 to part4- Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 31 views

   Những Tính Đặc Thù của Biển trong Phật Pháp
   The Specific Characteristics of the Sea in the Buddha Dharma part1 to part4 …
  40. 43

   Education of Meditation_Thich Trung Sy_partTwo.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 1 view

   Education of Meditation-Concentration Part Two
   Email: thichtrungsy2002@yahoo.com…
  41. 44

   Education of Meditation- Thich Trung Sy (PartOne)

   by Hoa Trai Tu Hoc 3 views

   Education of Meditation-Concentration
   Venerable Dr. Thich Trung Sy…
  42. 45

   Buddha Embodiment of Peace_with voice_Thich Trung Sy_part2.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 41 views

   The Buddha-The Embodiment of Peace - Part 2
   Đức Phật -- Hiện Thân của Hòa Bình - Phần 2…
  43. 46

   Buddha Embodiment of Peace_with new voice_ Thich Trung Sy_part1.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 58 views

   The Buddha-The Embodiment of Peace
   Đức Phật -- Hiện Thân của Hòa Bìn…
  44. 47

   Tom luoc Tieu Su Chua Linh Nghia _ Thich Trung Sy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 261 views

   TIỂU SỬ TÓM LƯỢC CHÙA LINH NGHĨA
   Chùa Linh Nghĩa tọa lạc thôn Phú Khánh trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. …
  45. 48

   Giao duc Thien Dinh by Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 528 views

   Giáo Dục Thiền Định
   by Thich Trung S…
  46. 49

   Tieu Su Chua Linh Nghia_Thich Trung Sy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 5 views

   TIỂU SỬ TÓM LƯỢC CHÙA LINH NGHĨA
   Chùa Linh Nghĩa tọa lạc thôn Phú Khánh trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. …
  47. 50

   Tieu Su Hoa Thuong Thich Nhu Tinh.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 290 views

   Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh (TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ TỊNH)
   Thich Trung Sy 's Master has been the Most Venerable Thich Nhu Tinh.…
  48. 51

   The Eternal Spring Thich Trung Sy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 47 views
   Xuân Miên viễn (The Eternal Spring)…
  49. 52

   BuddhaBirthday_HappySpringmusic_TS.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 19 views

   Happy Reverence of Buddha's Birthday Celebration the 2635th
   Buddhist Calendar: 2555 / Common Calendar: 2011…
  50. 53

   How to become good people in family_Thich Trung Sy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 219 views

   This is the link about Thich Trung Sy at Seattle University
   http://www.seattleu.edu/commons/watercooler.aspx?id=74078&bl­ogid=1002…
  51. 54

   Meditation_Vietnamese and EngLish Thich Trung Sy.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 42 views

   Thiền (Meditation)
   By Ven. Thich Trung S…
  52. 55

   HappySpring_musicnote_TS.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 44 views

   This is the link for slideshow Power point in Vietnamese
   https://docs.google.com/leaf?id=0B2lQ3xR4tokYM2NiZWE4OGQtOTg­yYS00N2M5LTg1ODMtMmNkZGRlOWNhMDVk&hl=en…
  53. 56

   The Buddha-The Embodiment of Peace - By Ven. Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 114 views

   This is the link for slide show power point in Vietnamese
   https://docs.google.com/leaf?id=0B2lQ3xR4tokYMTE3NzMyYTYtY2R­hYS00ZGE4LTlkZDgtZGY2MTQwYzkxY2U0&hl=en_U…
  54. 57

   The Buddha - The Embodiment of Peace

   by Hoa Trai Tu Hoc 57 views

   By Thich Trung Sy
   This is the link for slide show power point in Vietnamese…
  55. 58

   loiTacBach_letaiCHUALN_TS_pics8.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 7 views

   Thích Trừng Sỹ tác bạch tại chùa Linh Nghĩa
   Email: thichtrungsy2002@yahoo.com…
  56. 59

   loiTacBach_letaiCHUALN_TS_pics.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 19 views

   Thích Trừng Sỹ tác bạch tại chùa Linh Nghĩa
   Email: thichtrungsy2002@yahoo.com…
  57. 60

   DocTacBach_letaiCHUALN_TS_pics8A.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 4 views

   Thích Trừng Sỹ tác bạch tại chùa Linh Nghĩa
   Email: thichtrungsy2002@yahoo.com…
  58. 61

   KinhMungPhatdan2_TS.wmv

   by Hoa Trai Tu Hoc 4 views

   Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2635
   Happy Reverence of Buddha's Birthday Celebration the 2635th …
  59. 62
   WATCHED

   Âm Thanh Chánh Pháp - The Sound of the Buddhadharma by Ven. Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 132 views

   Ven. Thich Trung Sy
   Email: thichtrungsy2002@yahoo.com…
  1. 63
   WATCHED

   Nhìn Phật Đản Qua Con Mắt Thiền Quán - by Ven. Thích Trừng Sỹ

   by Hoa Trai Tu Hoc 233 views
   Looking at the Buddha's Birthday through the Contemplative Eyes
   By Ven. Thích Trừng Sỹ…
  1. 64
   WATCHED

   Thơ Xuân-Spring Poems- by Ven. Thich Trung Sy

   by Hoa Trai Tu Hoc 223 views
   Trang nhà Pháp Nhãn xin giới thiệu những vần Thơ Xuân của Thầy Trừng Sỹ chúc tất cả Qúy vị thân tâm An Lạc sau khi thưởng thức những vần thơ này…
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Vu Lan

  Vu Lan

  VuLan_Eng

  VuLan_Eng

  Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

  hinhPhat_banhxePhap

  titlesvideosKyHoi_fromFBook  08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

  FaceBookVideos
  How to Share With Just Friends How to share with just friends.
  Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
  https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

  PhapNhanTemple's Activities  08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
  08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
  06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
  06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
  11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
  05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
  04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
  03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
  03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
  03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
  11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
  8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
  7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
  6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
  6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
  6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
  5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
  javascript:void(0)
  3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
  2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
  2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
  12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
  11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
  10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
  09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
  09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
  08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
  08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
  08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
  07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
  06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
  06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
  06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
  06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
  02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

  bai hat Xuan Hạnh Phúc  Chanting at Phap Nhan
  Song Here and Now movie  chuongtrinhthưVN

  chuongtrinhthưVN

  chuongtrinhSaturday

  chuongtrinhSaturday

  chuongtrinhhangtuanVN

  chuongtrinhhangtuanVN

  chuongtrinhhangtuan_ENG

  chuongtrinhhangtuan_ENG

  Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

  PhatDanPosters

  Donation Button

  HINH AVARTA.PHOTO  New Year 2014

  Lời Chúc ThanksGiving

  New from Pháp Nhãn

  Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

  slideshow

  Created with picasa slideshow.
  Created with picasa slideshow.

  Popular Posts

  VIDEOS REVIEWS

  RECENT WRITINGS

  hoatraituhoc slideshow

  Created with picasa slideshow.

  My Blog List

  Happy Vasak

  NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ