Phap Nhan Temple

CỔ LÂM

Xin bấm vào link xem thêm trang Web của Thầy Trừng Sỹ tại Chùa CỔ Lâm (Seattle)
(Please click to see more website of Ven. Thich Trung Sy at Cổ Lâm Temple (Seattle))              Pháp thoại  về Ngày Lễ Thành Đạo của Đức Phật Thích Ca và Thiền Tập tại Nhà Nguyện (Chapel) tại bịnh viện Swidhish ở thành phố Seattle, Washington vào ngày 8-12-2011.

Thích Trừng Sỹ
(Xin Bấm vào để xem movie)
(Please click and watch this movie)


       The Dharma talk about Enlightenment Day of  Lord Sakyamuni Buddha and Meditation Practice at Swidhish hopital Chapel  in Seattle city, Washington state  on Dec. 8, 2011.
By Ven. Thich Trung Sy

 
Ngày Thành Đạo (Bodhi Day)
 
Sáng ngày Mùng 8, tháng 12, năm 2011, tại bệnh viện Swedish, thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ Quốc, nhận lời mời của bác sĩ Jeff Schoening và Shuri Saigusa, Hòa thượng Thích Nguyên An, Thượng tọa Thích Nguyên Kim, và thầy Trừng Sỹ tới bệnh viện này để làm lễ Phật thành đạo khoảng 60 phút.
Trong buổi Lễ này, bác sĩ Jeff Schoening kể câu chuyện ngắn về đức Phật Thích Ca Mâu Ni khoảng 7 phút. Thượng tọa Kozen, tên tiếng Việt Nam là Thích Minh Tịnh, người Mỹ tu khoảng 47 năm, hướng dẫn các y, bác sĩ và các nhà lãnh đạo tinh thần tại bệnh viện, niệm A Di Đà Phật bằng tiếng Tàu, tiếng Phạn, và cả tiếng Việt nữa.

Sau đó, cả 3 thầy Việt Nam tụng Kinh Bát Nhã, làm lễ sái tịnh và chú nguyện bằng cách để tượng Phật nhỏ trên đầu của từng vị. Qua buổi Lễ này, thân tâm của học đều cảm thấy an vui và nếm được pháp lạc. Cũng trong buổi Lễ cầu nguyện này, thầy Trừng Sỹ người được đề nghị thuyết trình pháp thoại ngắn gọn về ý nghĩa ngày Phật thành đạo và thiền tập khoảng 15 phút cho các vị ở đây.
Kính chào quý vị buổi sáng,
Bài pháp thoại của tôi được trình bày hôm nay gồm có 2 phần:
Ý nghĩa ngày Phật thành đạo và thiền tập.
1.   Ý nghĩa ngày Phật thành đạo  (The Meaning of the Enlightenment Day)
Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, ngày Mùng 8 chạp hằng năm là ngày thành đạo của đúc Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội cây Bồ Đề (Bodhi), Bồ tát Siddhārtha chứng ngộ và trở thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni vào thế kỷ thứ sáu, khoảng 589 trước dương lịch lúc 35 tuổi.  


Good morning dear the Most Venerable Thich Nguyen An, Senior Venerable Thich Nguyen Kim, Reverend Shuri Saigusa, Doctor Jeff Schoening, Chaplains, and friends.
Today is on December 8, 2011. We are present at the Swedish Hospital chapel. I would like to present the Dharma talk which consists of two main contents: That is, “The Enlightenment Day and Meditation Practice.”
First, according to Mahayana Buddhist tradition, annual December 8 is the Enlightenment Day of Sakyamuni Buddha.
After 49 days and nights practicing and sitting meditation under the root of the Bodhi tree, Bodhisattva Siddhārtha got enlightenment and became the Buddha who was called Sakyamuni in the 6th century BC, about 589 BC at the age of 35.
Sakyamuni Buddha who was the fully Enlightened One founded Buddhism, which was present in the world more than 2500 years ago.
Như các bạn biết theo quan điểm Phật giáo, ngày giác ngộ được gọi là ngày bình đẳng, an vui, hòa bình và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Kể từ ngày đó, ánh sáng giác ngộ của Phật giáo được lan rộng ra với thế giới. Bất cứ nơi nào Phật giáo có mặt, thì nơi đó con người không phân biệt giai cấp, không phân biệt màu da và chủng tộc. Bất cứ nơi nào Phật giáo đã có mặt, thì  nơi đó con người sẽ không xảy ra một cuộc chiến tranh tôn giáo nào cả. Và ở bất cứ nơi nào Phật giáo có mặt, thì con người sẽ sống trong hòa bình và hạnh phúc nếu tất cả mọi người và mỗi gia đình đều cùng nhau tinh tấn thực hành và áp dụng giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày.
As you know according to Buddhist viewpoints, the Enlightenment Day is called as the day of equality, peace, joyfulness and happiness for devas and human beings. Since that day, the enlightenment light of Buddhism was spread out to the world. Wherever Buddhism has been present, there people do not discriminate a caste, skin color, and race. Wherever Buddhism has been present, there people do not have a religious war. And wherever Buddhism has been present, there people live in peace and happiness if everyone and every family together practice and apply the Buddha’s teachings diligently in their daily lives.
2. Thiền tập (Meditation Practice)
Thứ hai, một trong những phương pháp thực tập hiệu quả và hữu ích nhất cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta là thực hành thiền định. Trong mỗi buổi sáng, buổi chiều, hoặc buổi tối, chúng ta nên để dành ra ít nhất 20 phút hoặc nửa giờ để thực hành thiền định. Mỗi lần thiền tập là mỗi lần chúng ta lại làm tăng thêm nhiều năng lượng tinh thần của mình. Khi chúng ta thực hành thiền định thường xuyên hàng ngày hoặc mỗi đêm, thì năng lượng tinh thần của chúng ta sẽ trở nên đầy đủ hơn nhiều.  Lúc đó, chúng ta có đủ năng lượng tinh thần để chia sẻ với những người khác.
Second, one of the most effective and helpful practice methods for our daily lives is meditation practice. In every morning, every afternoon, or every evening, we should spare or save at least 20 minutes or half an hour for meditation practice. Every time of practicing meditation is every time of recharging more our spiritual energies. When we practice meditation regularly everyday or every night, our spiritual batteries will become full. At that time, we have enough our spiritual energies to share other people.

Thật vậy, mỗi lần chúng ta thực hành thiền định, có nghĩa là mỗi lần chúng ta khơi dậy, nuôi dưỡng, và phát triển các nguồn năng lượng của tình thương yêu, lòng từ bi, trí tuệ, an lạc, và hạnh phúc cho chính mình. Lúc đó, chúng ta có thể chia sẻ những nguồn năng lượng này với những người thân, người thương của mình, bệnh nhân, hoặc cho những người khác nữa. Từ đây, những gì chúng ta nói, những gì chúng ta nghĩ và những gì chúng ta làm đều có khả năng mang lại những hoa trái an vui và hạnh phúc đích thực cho mình và cho người khác ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Indeed, every time we practice meditation, meaning every time we arouse, nurture, and develop the energies of loving-kindness, compassion, wisdom, peacefulness, and happiness for ourselves. At that time, we can share them to our beloved ones, relatives, patients, or to someone else. From here, what we say, what we think, and what we do have the ability to bring flowers and fruits of authentic joyfulness and happiness to ourselves and to others right here and right now in the present life.

Nhận thức rõ ràng như thế này, chúng ta có thể sống sâu sắc và tự do trong từng giây và từng phút. Mỗi hơi thở là còn sống. Mỗi thực hành là thanh thản. Từng giây phút là còn sống. Từng giây phút là an nhàn. Chúng ta càng áp dụng thực hành thiền định trong từng phút, thì mình cảm thấy yên bình hơn trong từng phút. Chúng ta càng áp dụng thực hành thiền định trong từng giờ, thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn trong từng giờ. Và chúng ta càng áp dụng thực hành thiền định hàng ngày, thì mình cảm thấy vui tươi và thanh thản nhiều hơn mỗi ngày. Niềm an lạc là thiền tập, hạnh phúc là thiền tập, và giải thoát tự do là thiền tập.
Being clearly aware of like this, we can live deeply and freely in every second and every minute. Every breath is alive. Every practice is leisurely. Every moment is alive. Every moment is leisurely. The more we apply meditation practice in every minute, the more peaceful we feel with it in every minute. The more we apply meditation practice in every hour, the happier we feel with it in every hour. And the more we apply meditation practice in everyday, the more joyful and leisurely we feel with it in everyday. Peaceful joy is in meditation practice, happiness is in meditation practice, and freedom is in meditation practice.
Chúng ta hiểu và thực hành được như vậy, thì niềm an lạc và hạnh phúc có khả năng thấm nhuần mát mẻ và trong lành vào thân tâm của chúng ta.
Hơn nữa, chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta là có sẵn trong hơi thở.
Hơi thở trong chánh niệm.
Chánh niệm là có an lạc và hạnh phúc.
Niềm an lạc và hạnh phúc có mặt trong thân tâm chúng ta.
Tu luyện là quá trình nhận biết, làm sạch và chuyển hoá dần dần những điều trái thành điều phải, nỗi buồn thành niềm vui, phiền não thành bồ đề, đau khổ thành niềm an lạc và hạnh phúc.
Tu tập là đạt được niềm an lạc và hạnh phúc cho chính mình và cho người khác ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
We understand and practice like this, peacefulness and happiness have the ability to permeate and to make our bodies and minds cool and fresh.
Moreover, we know that our lives are available in breath.
Breath is available in right mindfulness.
Right mindfulness is available in peacefulness and happiness.
Peacefulness and happiness are available in our bodies and minds.
Cultivating is the process of recognizing, purifying and transforming wrong into right, sorrow into joy, defilement into bodhi, suffering into peace and happiness step by step.
To cultivate is to achieve peacefulness and happiness for oneself and for others right here and right now in the present life.


Before finishing Dharma talk today, i would like to invite all of you together with me to sing a meditation song which is entitled “I am free.

Breathing in, breathing out,
Breathing in, breathing out,
I am blooming as a flower,
I am fresh as the dew,
I am solid as a mountain,
I am firm as the earth.
I am free.
Breathing in, breathing out,
Breathing in, breathing out,
I am water
Reflecting
what is real, what is true
And I feel
There is space
Deep inside of me
I am free, I am free, I am free.”
(Plum village song)

Thank you for your attention!
May all of you be well and be happy in Meditation practice!

At Seattle University And co Lam Pagoda, Seattle, Washington Slideshow: VEN.’s trip to Seattle was created with TripAdvisor TripWow!

Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ