Phap Nhan Temple

THÔNG ĐIỆP VESAK LHQ 2018


 Hãy Thông Minh, Hòa Hợp, Đoàn Kết để xây dựng tình người, quê hương, và đất nướcChúng ta biết trong các cuộc biểu tình luôn hàm chứa các tâm hành bức xúc, khó chịu, phản đối, đối lập, thậm chí là bạo động và hận thù. Khi các cuộc biểu tình xảy ra là để phản đối lại những chính sách chưa rõ ràng hoặc không rõ ràng của gia đình trị và của chế độ hà khắc và độc tài.

Be Intelligent, Harmonious, United to build human love, native land, and nation


As we know in demonstrations there are always filled with mental formations of trouble, upset, protest, opposition, even violence, and hatred. When the demonstrations happen is to protest not clear policies yet or unclear policies of nepotism and of harsh and dictatorial regime.
 
Là những con người kém thông minh hoặc không thông minh, khi xuống đường biểu tình, sự quậy phá, phá rối, và bạo động thường đi kèm với họ. Cuối cùng phe mình dớt phe ta. Phe mình bị bắt, bị nhốt, bị tra khảo, bị tù …. trong khi đó phe ta bị thiệt hại tài sản, kinh tế. xe cộ… Ở bên ngoài khi người ta có cơ hội nhìn vào và thấy được, thì họ vỗ tay và nghĩ rằng chúng ta thiếu và mất đoàn kết, hòa hợp, ý chí, và nghị lực bảo vệ đất nước và bảo vệ dân tộc.

As less intelligent people or unintelligent people, when going to the streets and demonstrate, the disturbance, disorder, and violence regularly go together with them. Finally our side hit ourselves. Our side is arrested, confined, tortured, imprisoned, etc., while our property, economy, vehicles, etc., are damaged. Outside when people have a chance to look at this and know it, they clap their hands and think that we lack and lose solidarity, harmony, will, and courage to protect the nation and the people.


Là những người thông minh, khi xuống đường biểu tình, sự ôn hòa, lịch sự, tử tế, và bất bạo động thường đi theo với họ. Chúng ta nên nghĩ rằng không có hạnh phúc nào bằng tình huyết thống, huynh đệ, quê hương, và dân tộc. Lúc bấy giờ ở bên ngoài nhìn vào, họ nghĩ và thấy rằng mình có tinh thần đại từ, đại bi, đại lực, đại trí, và đại dũng biết đoàn kết, hòa hợp, và hòa bình góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.


As intelligent people, when going to the streets and demonstrate, the moderation, politeness, kindness, and non-violence frequently go together with them. We should think there is not as happiness as blood-relation, sister/brotherhood, native land, and nation. At that time, outside people look at this, they think and understand that we have the spirits of great loving-kindness, great compassion, great power, great wisdom, and great bravery to know to be united, harmonious, and peaceful to help to bring peaceful joy and happiness to the many all over this planet. 

Là người có trí, dựa vào tin tức thời sự nóng hổi, chúng ta cần phải thực tập sự lắng nghe, ghi nhận, nhìn nhận, hòa hợp, hòa giải, chỉnh sửa, sửa đổi, đối thoại, góp ý, và đóng góp. Từ việc thực tập tốt đẹp và thành công, chúng ta có thể chuyển hóa thù thành bạn, bạo động thành an vui, hạnh phúc, và hòa bình. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ rằng sự bảo vệ dân tộc là trên hết, quốc gia là trên hết, hòa hợp và đoàn kết là trên hết, phát triển văn hóa, kinh tế, đạo đức, trí tuệ, giáo dục, xã hội, cộng đồng… là trên hết.


As wise people, depending on hot news and information, we need to practice deep listening, acknowledgement, recognizance, harmony, reconciliation, correctness, amendment, dialogue, suggestion, and contribution. From practicing this well and successfully, we can transform enemies into friends, violence into peaceful joy, happiness, and peace. Let us think together the protection of the people is upmost, that of the nation is topmost, harmony and union are upmost, the development of culture, economy, ethics, wisdom, education, society, community, etc., is topmost.

Chúng ta ý thức rằng bạo động là khổ đau, hận thù là khổ đau, quậy phá là khổ đau, bắt bớ là khổ đau, thiếu thông minh là khổ đau, xâm chiếm là khổ đau, chiến tranh là khổ đau, v.v. và v.v… Ngược lại, chúng ta ý thức rằng hòa bình là hạnh phúc, an vui là hạnh phúc, hòa hợp là hạnh phúc, đoàn kết là hạnh phúc, bất bạo động là hạnh phúc, tình huynh đệ là hạnh phúc, v.v… Không ai muốn quê hương và dân tộc mình khổ đau và bất hạnh. Ngược lại, ai cũng muốn gia đình mình, quê hương mình, và dân tộc mình hòa bình và hạnh phúc.We are aware that the violence is suffering, hatred is suffering, disturbance is suffering, arrestment is suffering, less intelligence is suffering, invasion is suffering, fight is suffering, so on and so forth. Vice versa, we are aware that peace is happiness, peaceful joy is happiness, harmony is harmony, solidarity is happiness, non-violence is happiness, sister/brotherhood is happiness, etc. No one wants their native land and people to be suffered and unhappy. Conversely, everyone wants their families, native land, people to be peaceful and happy.

Qua những gì trình bày và thảo luận ở trên, khi hiểu và thực hành được như vậy, chúng ta an lạc, người thân người thương trong gia đình mình an lạc, quê hương mình hạnh phúc, thì đất nước của chúng ta có thể trở thành đất nước hòa bình và thịnh vượng sánh vai cùng với các nước trên thế giới.


Through what is presented and discussed above, when understanding and practicing so, we are peaceful, our loved ones and relatives get peaceful, our native land gets happy, our country can become the nation of peace and prosperity going abreast of the other countries in the world. 
Hôm nay, nhân mùa Phật Đản và mùa An Cư Kiết Hạ, nương tựa vào việc thực tập pháp học và pháp hành Phật pháp, chúng con cất lên tiếng nói chân thành và chia sẻ trong quá trình tu học của chúng con.
Kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc cùng nhau xây dựng quê hương và dân tộc hùng cường, hòa bình, thịnh vượng, an vui, và hạnh phúc bây giờ và ở đây ngay trong cuộc sống hiện tại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
       

        Today, on occasion of the Vesak Season as well as the Summer Retreat, taking refuge in the Dharma learning and Dharma practice of the Buddhadharma, we lift up our sincere and sharing words in the process of our cultivation.
        May you all be well, happy, peaceful, healthy in the Dharma so that we may build the native land and nation of strength, peace, prosperity, peaceful joy, and happiness right here and right now in the present life.
Namo the Original Master Shakyamuni Buddhaya
By Thích Trừng Sỹ


SPECIFIC CHARACTERISTICS IN THE BUDDHA’S BIRTHDAY


1.     Nuôi dưỡng thánh thai.
        Khi biết mình bắt đầu mang thai và có con, mẹ của đức Phật, thánh mẫu Maya, nuôi dưỡng tâm từ bi bằng cách ăn chay và cả triều đình ăn chay. Con dân trong thành đều làm điều lành, nói điều lành, và suy nghĩ đều lành. Nhờ những việc làm an lành của bà, thai nhi được sinh ra, lớn lên, và trở thành một đức Phật lịch sử ở vườn Lâm Tỳ Ni – nước Nepal ngày nay cách đây 2642 năm. Ngài sáng lập ra đạo Phật; đạo của hòa bình. Lời dạy của ngài là lời dạy của hòa bình. Đệ tử của ngài thực tập hòa bình bằng cách không làm các điều ác, làm các việc lành, và giữ tâm ý trong sạch.

1.     Nurture a holy fetus
        When knowing she began to bring pregnancy and had a baby, the mother of the Buddha, named holy Maya, nurtured her compassion and loving-kindness heart by eating vegetable or vegan food. The people in the royal family did something wholesome, said something wholesome, and thought about something wholesome. Thanks to her wholesome actions, the fetus was born, grew up, and became a historical Buddha in Lumbini – Nepal today 2642 years ago. He founded Buddhism, the way of peace. His teachings are the teachings of peace. His followers practice peace by not doing evil, doing good, and purifying their minds.2.     Nuôi dưỡng chất từ bi và không bạo động
Trong ngày Phật đản sinh, con thú không bị giết, và ngược lại. Trong ngày sinh nhật của các vị sáng lập của các tôn giáo bạn, thì có hàng triệu con thú bị giết.

2.     Nurture characteristics of loving-kindness and compassion and non-violence
        In the Buddha’s birthday, animals are not killed, and vice versa. In the religious founder of another religion, there are millions of animals being killed.

3.     Điểm đặc thù thứ ba
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị vua hòa bình. Các vị đệ tử của ngài là những vị sứ giả hòa bình. Đạo Phật có mặt trên thế gian này xưa và nay không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Ngược lại, học lịch sử tôn giáo, chúng ta biết tất cả các tôn giáo đều có chiến tranh tôn giáo.
Chúng ta biết đất nước này hầu hết người dân ở đây theo đạo Tin lành, theo đạo Ky-tô-giáo. Trong các số đó, có các nhà chính trị, nhà tôn giáo, nhà khoa học, nhà giáo dục, vân vân… và đặc biệt là Liên Hiệp Quốc đều bình chọn đạo Phật là tôn giáo hòa bình vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại New York, Hoa Kỳ. Ngày nay, có các nguyên thủ quốc gia bao gồm Thủ Tướng Canada, Thủ Tướng Úc, Thủ Tướng Ấn Độ, và đặc biệt là Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ Barack Obama, John Kerry, và năm nay, Mike Pompeo, viết các bức thông điệp hòa bình trong văn hóa tâm linh và lịch sử tư tưởng của nhân loại trên khắp hành tinh này.   


3.     The third specific characteristics
        The Sakyamuni Buddha is the king of peace. His followers are messengers of peace. Buddhism has been present in the world in ancient time and now it has never had a religious war. Conversely, learning the history of religion, we know all religions had the religious war.  
We know in this country, almost people here follow Protestant, Catholicism. Among them, there are political leaders, religious leaders, scientists, educators, etc., and especially the United Nations have chosen Buddhism as religion of peace on December 15, 1999 in New York. Today, there are the heads of the countries including Canada Prime Minister, Australian Prime Minister, Indian Prime Minister, and especially the 44 president Barack Obama, John Kerry, and in this year, Mike Pompeo, Secretaries of State wrote the messages of peace in the spiritual culture and the history of thought of humankind all over this planet.
Hôm nay là ngày Lễ kỷ niệm đức Phật đản sinh, đức Phật thành đạo, và đức Phật Niết-bàn, chúng ta là những người Phật tử hay không phải Phật tử học hỏi, áp dụng, và thực hành lời Phật dạy vào trong cuộc sống hằng ngày để đem lại an vui và hạnh phúc cho mình và người cho xã hội này ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Today is the day of ceremony to celebrate the Buddha’s Birthday, enlightenment, and passing away, we, the Buddhists or non-Buddhists, learn, apply, and practice the Buddha’s teachings in our daily lives to bring peace and happiness to ourselves and others to society right here and right now in the present life.

May you be well, may you be happy, may you be peaceful in the Dharma
Namo the Fully Enlightened Sakayamuni Buddhaya.

By Thích Trừng Sỹ
Ngày Của Mẹ

Hôm nay là ngày của Mẹ. Thật ra, chúng ta biết ngày nào cũng là ngày của Mẹ và của Ba, nhưng hôm nay mình chỉ đề cập tới ngày của Mẹ; Mẹ là người sinh mình ra, Mẹ là người nuôi mình lớn, Mẹ là người chăm lo mình, và Mẹ là người mong muốn mình thành tựu tốt đẹp trong cuộc đời.
Nhờ công ơn dạy dỗ của Mẹ, mà chúng ta trưởng thành trong cuộc đời. Công đức của Mẹ được ví cao và vững chãi như núi xanh, rộng sâu như biển cả. Thật rất là hạnh phúc cho những ai còn có Mẹ, thật là bất hạnh cho những ai không còn có Mẹ, và cũng thật là bất hạnh cho những ai còn có Mẹ mà không biết và không hiểu được công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của Mẹ .


Những ai biết mình còn có Mẹ, thì hôm nay là ngày của Mẹ, chúng ta tặng cho Mẹ những đóa hoa lòng tươi thắm bằng những nụ cười tươi mát, hành động, và lời nói ái ngữ và dễ thương tới Mẹ. Nếu những ai ở xa, thì bằng phương tiện hiện đại ngày nay, mình hãy tranh thủ thực hiện cuộc điện thoại thăm Mẹ liền nha. Khi Mẹ nghe những lời thăm hỏi của mình thì Mẹ mình vui và khỏe liền.
Nếu Mẹ mình không còn ở đời, bằng những lời nói thiện, ý nghĩ thiện, và việc làm thiện của mình cho số đông thì mình nhất tâm cầu nguyện người Mẹ của mình được sinh về cõi lành.
Nhân mùa Lễ Phật Đản năm 2018, mến chúc quý vị an vui trong cuộc sống.
                                                                        By Ven. Thầy Trừng Sỹ
The Mother's Day

Today is the Mother's day. In fact, we know everyday is also the Mother's and Father's day, but this day we only mention the Mother's day; Mother is the person bearing birth to us, she is the person nourishing our growing up, she is the person looking after us, and she is the person wishing us to succeed well in the world.    
By teaching gratitude of hers, we have been growing up in the world. Virtuous merit of hers is exemplified highly and firmly as green mountain, immensely and deeply as the open sea. It is very happy for those who still have Mother, it is very unhappy for those who do not have Mother, and it is also unhappy for those who still have Mother but do not know and understand her meritorious gratitude and nurture.  


Those who know themselves still have Mom, right today is the Mother's day, we would like to offer our fresh heartfelt flowers by our fresh smiles, loving and pleasant actions and words to her. If those who live far away from her, by modern means today, we take advantage of making a call to greet her immediately. When she hear our greetings, she feels happier and better.
If she does not live in the world any longer, by our good words, good thoughts, and good actions for the many, we pray wholeheartedly for her to be born up to a wholesome realm.
On occasion of the Vesak Season 2018, may you all be well, healthy, and happy in life.

By Ven. Thầy Trừng Sỹ

THÔNG ĐIỆP VESAK LHQ 2018 
CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC ANTÓNIO GUTERRES

Thích Trừng Sỹ dịch
New York, ngày 1 tháng 5 năm 2018

Ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres phát biểu những nhận xét của mình vào mùa Lễ Vesak.
Kính thưa quý Ông quý Bà
Kinh thưa quý vị Quan Khách và thân hữu,
Tôi rất hân hạnh tham gia cùng với quý vị trong dịp kỷ niệm Lễ Vesak, một ngày Lễ thiêng liêng cho hằng triệu người Phật tử trên khắp thế giới.
Là Chủ Tịch của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vừa đề cập, chúng tôi đánh dấu sự ra đời, giác ngộ, và nhập Niết-bàn của đức Phật. Trong dịp Lễ trọng đại này, những người Phật tử và không phải Phật tử có thể quán chiếu về cuộc đời của Ngài và rút ra nguồn cảm hứng từ những lời dạy của Ngài.
Sinh ra là một hoàng tử, người đã vượt lên trên lợi ích cá nhân và đi vào cuộc đời để giúp đời thêm vui bớt khổ. Những lời dạy giá trị của Ngài dựa trên tinh thần từ bi và trí tuệ.
Và như vậy, bức thông điệp của Ngài có liên quan mật thiết đến việc phục vụ nhân sinh.
Thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột tới sự biến đổi khí hậu, từ thành kiến tới việc gia tăng bất bình đẳng.
Chúng ta biết mọi người đang hướng về nội tâm, và một cuộc khủng hoảng đoàn kết đang hàn gắn lại. Phật pháp có thể truyền cảm hứng cho chúng ta trở thành các công nhân toàn cầu. (Mọi người trên khắp hành tinh này đang cùng nhau tu học Phật pháp). Trọng tâm trong đạo Phật về các phẩm chất giá trị vốn có của cuộc sống tìm thấy sự cộng hưởng ngày nay trong chương trình nghị sự năm 2030 của chúng tôi cho việc phát triển bền vững. 
Thế giới quan Phật giáo dạy chúng ta nhìn thấy rõ được chính mình như một phần quan trọng của thế giới, không phải làm chủ nhân của nó. Đạo Phật nhấn mạnh tinh thần khoan dung bất bạo động, giữ vững lập trường mạnh mẽ kêu gọi hòa bình.
Từ việc kêu gọi hòa bình, thay đổi khí hậu, đến việc nhân quyền, chúng ta biết rõ những lời Phật dạy có liên quan thiết thực đến công việc của Liên Hiệp Quốc ngày nay.
Bây giờ hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta và các cộng đồng Phật giáo trên thế giới mỗi ngày phải thực tập bức thông điệp khoan dung, thiện cảm, và nhân bản đến với mọi người.
Chúng ta cùng nhau phản đối lại những ai kêu gọi xóa bỏ tình thương thành hận thù.
Nhân ngày đại Lễ Vesak, chúng ta hãy cùng nhau cam kết làm mới bằng các hành động cụ thể để thu hẹp những sự khác biệt, góp phần chăm lo những người bất hạnh, nghèo, khổ, và thực sự không bỏ rơi họ đằng sau những cảnh bất hạnh này khi chúng ta vạch cho mình một hướng đi tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người.
Cảm ơn tất cả quý vị.
Thích Trừng Sỹ chuyển ngữ

Nguyên văn bản Anh ngữ:The Secretary-General's remarks on the Day of Vesak


Ngài António Guterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc[1]
Secretary-General António Guterres
  
New York[2] 01 May 2018

The Secretary-General's remarks on the Day of Vesak [as delivered]

Excellencies,
Ladies and gentlemen,
Dear guests and friends,

I am pleased to join you in celebrating Vesak, a day that is sacred for millions of Buddhists around the world.
As the President of the General Assembly just mentioned, we mark the birth, enlightenment and passing of the Buddha. And on this occasion, Buddhists and non-Buddhists alike can reflect on his life and draw inspiration from his teachings.
Born a prince, he rose above self-interest and went into the world to help overcome human suffering. His teachings are based on the principle that compassion is central to enlightenment.  
And as such, his message of service to others is more relevant than ever.
The world faces numerous challenges, from conflict to climate change, from prejudice to growing inequality.
We see people turning inwards.
And we see a crisis of solidarity.  
The Buddha’s teachings can inspire us to become global citizens. And the focus in Buddhism on the inherent dignity of life finds resonance today in our 2030 Agenda for Sustainable Development.  
The Buddhist world view teaches us to see ourselves as a part of this world and not as its masters. And Buddhism’s emphasis on non-violence stands as a powerful call for peace.
From peace, to climate change, to human rights, we see how much the teachings of the Buddha are so relevant in the work of the United Nations today.
Now more than ever, Buddhist communities and all of us must give every day meaning to the Buddha’s message of tolerance, empathy and humanism.
We must resist those who seek to twist a call for love into a cry for hate.
And on this Day of Vesak, let us renew our commitment to bridge differences, care for the most vulnerable and truly leave no one behind as we navigate the path to a better future for all.

Thank you.


[1] https://www.un.org/sg/en

[2] https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-01/secretary-generals-remarks-day-vesak-deliveredThông Điệp Mùa Lễ Vesak[1] 2018
Của Mike Pompeo, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Thông Cáo Báo Chí 

Ngài Mike Pompeo 

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Tại Thủ Đô Washington, DC.


Ngày 27, tháng tư, năm 2018


Thay mặt cho toàn thể nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin gởi đến những lời chúc nồng nhiệt nhất tới những người khắp nơi trên thế giới đang làm Lễ Vesak.


Mỗi khi các cộng đồng Phật giáo khắp nơi đang làm lễ kỷ niệm sự Đản Sanh, sự xuất hiện của người trên thế gian này, và lòng quy ngưỡng giáo lý của đức Phật Sĩ-đạt-đa Gô-ta-ma, thì chúng ta hãy lắng động tâm tư của mình để cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh các giá trị phổ quát về hòa bình, lòng khoan dung, và từ bi của người sáng lập ra đạo Phật, đức Phật Thích-ca-mâu-ni.

Đất nước Hoa Kỳ rất vinh dự và tự hào tổ chức các cộng đồng Phật giáo đa dạng và phong phú, một khi đất nước này có duyên lành kết hợp với những người Phật tử khắp nơi trên thế giới để kỷ niệm mùa Lễ Vesak.

Những đóp góp văn hóa và tâm linh của Phật giáo đã làm giàu thêm cho nền di sản nhân loại được chúng ta đã chia sẻ hơn hai ngàn năm qua.

Chúng tôi kính chúc tất cả quý vị tận hưởng một mùa Vesak bình an và vui vẻ.


[1] https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/281277.htmMike Pompeo, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ


Vesak Day[2]

Press Statement
Mike Pompeo
Secretary of State
Washington, DC

April 27, 2018


On behalf of the people of the United States of America, I extend our warmest wishes to all those celebrating Vesak Day around the world.

As Buddhist communities everywhere celebrate the life and teachings of Siddhartha Gautama, we pause to reflect on and honor the universal values of peace, tolerance and compassion the founder of Buddhism embodied.

The United States is proud to host a vibrant and diverse Buddhist community, as it joins Buddhists around the world in celebrating Vesak Day. Buddhism’s spiritual and cultural contributions have enriched our shared human heritage over more than two millennia.

We wish you all a joyous and peaceful Vesak.
[2] https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/281277.htm


Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ